Loading Udalosti

Dominikánska mládež ADOM pozýva vysokoškolákov 22. – 24. februára 2019 do Ábelovej. Cieľom víkendu bude poznávanie antropológie učiteľky Cirkvi sv. Kataríny Sienskej, nazývanej tiež „Doctrix humanitatis“ (učiteľka ľudskosti). Budeme „vystupovať“ po Kristovom tele ako po moste – od analýzy strachu cez vnútornú izbu sebapoznania k odvahe.

Výška účastníckeho poplatku je 14,- eur. Prihlásiť sa je možné na opmladez.sk@gmail.com do 21. februára.

Hlavný hosť víkendu: fr. Mannes Marušák OP