Loading Udalosti

Je svätosť výkon alebo dar?

Božou prozreteľnosťou môžeme nazvať Božiu starostlivosť o stvorený svet. Ako túto prozreteľnosť správne chápať? Je v nej priestor pre náhodu alebo je všetko presne naplánované? Božia prozreteľnosť sa týka aj konania človeka. Nevylučuje Božia prozreteľnosť našu slobodu?

Aké sklony a schopnosti sú vlastné našej prirodzenosti? Sv. Tomáš Akvinský na jednej strane tvrdil, že človek svoju prirodzenosť len pasívne prijíma. Na druhej strane však ide Tomáš tak ďaleko, že často používa Aristotelov výrok, že človek „je skutočne slobodný vtedy, ak nie je spôsobený iným, ale je príčinou seba samého.“ Neznamená to, že si spôsobujeme svoje vlastné bytie, ale môžeme byť príčinou formovania svojho charakteru.

Pozývame vysokoškolákov a starších (ale stále mladých 😊) na výpravu so sv. Dominikom a Tomášom k sv. Albertovi: 12. – 15. novembra na Pustý Dvor – Ábelovú, podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR. Sprevádzať vás budú bratia Alan a Samuel.

Prihlásiť sa môžete do 3. novembra alebo do obsadenia kapacity nášho kontemplatívneho centra na opmladez.sk@gmail.com.