Loading Udalosti
This udalosť has passed.

Milí priatelia,

pozývame Vás na prvé stretnutie nášho projektu Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023 v Bobrovci, v kaviarni V Rozlete. Prvé, pretože tohtoročný DK bude tvoriť niekoľko stretnutí na rôznych miestach Slovenska, o ktorých Vás budeme postupne informovať. Viac informácií o prvom z nich sa dozviete v anotácii.

Tešíme sa na Vás a naše spoločné putovanie.

sr. Blažeja Anna Furjeľová OP
fr. Mannes Stanislav Marušák OP

ANOTÁCIA a PROGRAM
PRIHLASOVANIE:
 do 20. apríla 2023 cez prihlasovací formulár

CENA: 20,- eur

  • úhrada do 26.04.2023 na účet SK57 7500 0000 0040 3008 4792 (do správy Dotyk)

OBED A OBČERSTVENIE: z vlastných finančných zdrojov v okolí Bobrovca.