Loading Udalosti
This udalosť has passed.

Milí mladí priatelia,

Všetkým nám je asi v súčasnej pandemickej situácii ťažké predstaviť si, že by sme toto leto mohli putovať. Nebudeme môcť putovať spôsobom, na aký sme zvyknutí (so spaním v školách a workshopmi). Ale Kristus povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné“ (Mt 19,26). Posmelení týmto uistením, odovzdaní do rúk Božej Prozreteľnosti, vás predsa pozývame na letné putovanie. V našej reholi slávime tento rok 800. výročie narodenia sv. otca Dominika pre nebo. Naše putovanie sa teda bude niesť v duchu tejto oslavy. Samozrejme, ak sa putovať kvôli pandémii nebude dať, tak putovať nebudeme.

Ak Boh dá, začneme u sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, kde má jeho kult na Slovensku pevné miesto, posilnené pôsobením Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Zastavíme sa u sv. Márie Magdalény v Rakovnici a odtiaľ poputujeme ku sv. Dominikovi do Zvolena. Bude to teda iný štýl putovania: menej spoločného študijného programu, viac putovania. Spávať chceme predovšetkým v pútnických / turistických ubytovniach. Budeme potrebovať spacák, karimatku a negatívny test na covid-19, vykonaný tesne pred začatím putovania, príp. potvrdenie o prekonaní ochorenia na koronavírus v posledných troch mesiacoch. Kvôli pandemickým opatreniam musíme zaviesť vekový limit minimálne 18 rokov.

Stáť by nás putovanie malo cca 100 eur na pútnika. Prihlasovanie je do 7. marca na opmladez.sk@gmail.com a zaplatením poplatku 25 EUR na SK84 8360 5207 0042 0036 9871. Do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte: „putovanie + vaše meno a priezvisko“. Prihlásenie je kompletné len so zaplatením poplatku. Ak by sa kvôli pandémii putovanie muselo zrušiť, peniaze vám vrátime. Ak nie, tak tieto peniaze použijeme na rezerváciu (a zaplatenie) ubytovania, príp. stravy. Zvyšné náklady si budeme hradiť samostatne priamo počas putovania.

Stretneme sa v nedeľu 18. júla medzi 18:30 – 19:00 v DKC Veritas, vedľa Dominikánskeho kostola v Košiciach. Púť zavŕšime sv. omšou a obedom v nedeľu 25. júla vo Zvolene. Ak by ste mali ohľadom putovania nejaké otázky, napíšte nám na opmladez.sk@gmail.com. Tešíme sa na spoločnú oslavu Boha a jeho služobníka sv. Dominika.

Nech vás Pán na príhovor sv. M. Magdalény, sv. Dominika a sv. Tomáša žehná a chráni.

Za organizačný tím

bratia Vavrinec, Alan a Samuel