Loading Udalosti
This udalosť has passed.

Srdečne Vás pozývame na LETNÉ PUTOVANIE s dominikánmi a prinášame Vám základné informácie.

DÁTUM: 17. – 23. júl 2023

TRASA: Banská Bystrica – Kordíky – Kremnica – Žiar nad Hronom – Sklené Teplice – Banská Štiavnica

Trasa prechádza Kremnickými a Štiavnickými vrchmi a čiastočne kopíruje tzv. Barborskú cestu – https://barborskacesta.sk.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 110€ (platba v hotovosti pri registrácii na začiatku putovania)

PRIHLASOVANIE: do 7. júna 2023

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: https://forms.gle/wdFQmkXMcDqrrDr38

UBYTOVANIE: Ubytovanie počas týchto dní bude zabezpečené primárne v školách. Spať sa bude v triedach alebo telocvičniach, preto je nevyhnutné mať spacák a karimatku.

STRAVA: Počas putovania je strava zabezpečená – raňajky, obed, večera. Jedenkrát do dňa je varené jedlo – večera.

PÚTNICI NÁDEJE

V roku 2025 budeme sláviť SVÄTÝ ROK, ktorý Cirkev, inšpirovaná biblickým modelom, slávi už od roku 1300 každých 25 rokov. Sv. Otec František si pre nasledujúce jubileum zvolil motto Pútnici nádeje. Presnejšie píše:

„Musíme udržať pochodeň nádeje, ktorá nám bola daná, a urobiť všetko pre to, aby každý opäť získal silu a istotu pozerať sa do budúcnosti s otvorenosťou ducha, dôverujúcim srdcom a prezieravou mysľou. Blížiace sa jubileum môže byť veľmi nápomocné pri znovuobnovení atmosféry nádeje a dôvery ako znamenia znovuzrodenia, ktorého naliehavosť všetci pociťujeme. Preto som si zvolil motto Pútnici nádeje.To všetko však bude možné, ak budeme schopní obnoviť zmysel pre univerzálne bratstvo, ak nebudeme zatvárať oči pred drámou bezuzdnej chudoby, ktorá bráni miliónom mužov, žien, mladých ľudí a detí žiť spôsobom hodným človeka.“ (List sv. Otca Františka mons. R. Fisichellovi ohľadom Jubilea 2025, 11.2.2022).