Loading Udalosti
This udalosť has passed.

Prečo sa ešte aj dnes niektorí ľudia dávajú úplne Bohu a nasledujú ho až za múry kláštora? A prečo práve do kláštora dominikánskeho?  „Všetky rehole sú rovnaké v tom, že človek sa úplne zasväcuje službe Bohu. Rozdiel medzi jednou a druhou rehoľou sa určuje v prvom rade podľa cieľa, v druhom rade podľa činnosti“ (Sv. Tomáš Akvinský). Za cieľ svojej rehole zvolil sv. Dominik kázanie. Ako prostriedky na jeho dosiahnutie predstavil modlitbu, štúdium a kláštorné pravidlá, ktoré majú zároveň bratov viesť ku kontemplácii vteleného Boha.

V atmosfére posledného víkendu v roku pozývame odvážnych mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí si kladú otázky o svojom vlastnom povolaní, stráviť víkend 31. decembra 2021 – 2. januára 2022 v našom kláštore v Košiciach. Programom o rozlišovaní povolania, ako aj vovádzaním do tajomstva dominikánskeho povolania, vás budú sprevádzať bratia Vavrinec, Alan a Samuel.

Zároveň budete mať možnosť účasti na modlitbách a programe našej bratskej komunity a priestor na stíšenie a stretnutie s naším Pánom. Pokiaľ máte v sebe neutíchajúcu túžbu po pravde, chcete stretnúť Krista a predstaviť ho potom iným, potom „poďte a uvidíte“ (Jn 1,39). Prihlásiť sa môžete do 20. decembra u brata Samuela na brat.samuel@gmail.com.