Loading Udalosti

„Nastal teda slávny deň, kedy sa má preniesť telo vynikajúceho učiteľa… Stoja tu ustarostení bratia, zblednutí a ustrašene sa modlia. Tam, kde nie je dôvod k strachu, sa trasú, aby telo svätého Dominika, ktoré bolo tak dlho uložené na obyčajnom mieste a vystavené dažďom a horúčavám, ako telo hocktorého iného človeka, ktorý sa ráta medzi mŕtvych, sa nemrvilo červami a nedráždilo jemný čuch prítomných neznesiteľným zápachom; a tak, aby sa nezakalila úcta k takému veľkému mužovi… Keď odstránili kameň, trhlinou sa začala šíriť akási nezvyčajná vôňa… a tým všetkým dala jasne najavo, akou je on príjemnou Kristovou vôňou.“ (Z Listov blahoslaveného kňaza Jordána Saského, druhého Magistra rehole)

 

Pozývame mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí hľadajú svoje povolanie, zažiť skutočnú dominikánsku komunitu a ozajstný rehoľný život spolu so stretnutiami a odpoveďami od bratov dominikánov.

KDE:  Dominikánsky kláštor Košice

KEDY:  6. – 8. september 2024

PRIHLASOVANIE:  do 28. augusta 2024 u brata Samuela na brat.samuel@gmail.com

PROGRAM STRETNUTIA

„Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ (Zjv 2,10)