Loading Udalosti

Milí vysokoškoláci, kvôli pokračujúcej pandémii musíme, žiaľ, naše novembrové stretnutie presunúť na február 2021.

Budeme robiť dva turnusy: Už ohlásený termín bude 5. – 7. 2. a rozšírená verzia víkendu bude 11. – 14. 2. Srdečne Vás pozývame!

Počas stretnutia sa sestra Justína spolu so sv. Augustínom a otcami kresťanského východu bude pozerať na uzdravujúce a oslobodzujúce účinky milosti v pláne spásy.

Je Božia milosť súperom našej slobody? Čo je dielom milosti a čo naopak následkom nášho vlastného úsilia? Pohľad sv. Tomáša Akvinského a tomistickej tradície na tieto otázky nám sprostredkuje brat Samuel.

Benedikt XVI. ako jedno z rizík modernej demokracie pomenoval diktatúru relativizmu. Aké dôvody ho viedli k takémuto záveru a aké sú príležitosti slobodnej spoločnosti nám povie náš drahý hosť Peter Solár. Môžeme sa tiež tešiť na dialóg tomistickej a „ratzingerovskej“ školy v prospech nášho plnšieho života s Kristom.

Už odteraz sa môžete prihlasovať na opmladez.sk@gmail.com.

Nech nás Pán Boh ochraňuje a potešuje. Modlime sa za seba navzájom.

br. Samuel a organizačný tím