Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 16/11/2018 - 18/11/2018
Celodenná

Miesta konania
Pustý dvor, Ábelová

Kategórie


Hostia: br. Irenej Fintor OP, sr. Sávia Kassaiová OP, Lucia Zambojová OP

S vysokoškolákmi a mladými pracujúcimi sme spoločne strávili novembrový víkend v kontemplatívnom centre Ábelová. Hlavným hosťom bol fr. Irenej Fintor OP, ktorý poukázal na to, čo majú belgický dominikán Edward Schillebeeckx a Svätý Otec František spoločné – vnútorné presvedčenie, že viera si nevystačí so spiritualitou, ale potrebuje telo človeka a vzťahy spoločenstva, kde je viera pozvaná pretaviť sa do skutkov lásky. Pomocou praktických cvičení fr. Lukáš Žilák predstavil, ako telo odráža spiritualitu človeka a sestry dominikánky zas pretavili spiritualitu do skutkov lásky.