Mapa nie je dostupná

Dátum/čas
Date(s) - 27/06/2018 - 01/07/2018
Celodenná

Miesta konania
Pustý dvor, Ábelová

Kategórie


Hostia:
sr. Fides Iveta Strenková CJ
Lucia Hidvéghyová

Žaltár je zbierkou modlitieb a poézie, z bohatstva ktorej čerpajú pre svoj život s Bohom tak Židia ako aj kresťania. Načreli sme z tohto prameňa a osviežili sa pre ďalšie putovanie. Bližšie sme sa venovali niekoľkým vybraným žalmom, ktoré zachytávajú rôznosť žánrov a odrážajú široké spektrum ľudského prežívania. Pokúsili sme sa zachytiť aktuálnosť ich posolstva pre náš život. Súčasťou víkendu bolo aj  poodhalenie rabínskej interpretácie týchto starovekých modlitieb.