Formačná téma na marec

//Formačná téma na marec

Timothy Radcliffe: UČIŤ SA VIDIEŤ

Téma slávenia: Večný Boh prišiel zdieľať našu neistú, smrteľnú existenciu, aby sme my mohli zdieľať jeho víťazstvo nad smrťou. Môžem sa dívať dolu a vidieť bezodnú priepasť, ale nepodliehať panike. Večný život sa začal, a tak sa z neho tešme teraz! Carpe Diem. To je najlepšia príprava na zomieranie.

Biblický text: Hebr 2,6-11

Text na reflexiu: Timothy Radcliffe – Učiť sa vidieť

Timothy Radcliffe OP – UČIŤ SA VIDIEŤ

Správa bývalého magistra rehole je o Kristovi, ktorý prišiel zdieľať našu smrteľnú existenciu. Píše o svojom vyrovnávaní sa s diagnózou rakoviny a čo ho to naučilo o našej smrteľnosti.

V máji ma dvakrát operovali kvôli rakovine úst. Ironické ochorenie pre člena Rehole kazateľov! O niekoľko týždňov neskôr som sedel za svojím stolom a snažil som sa odpovedať na nahromadené e-maily. Šokovalo ma, keď som si uvedomil svoju smrteľnosť a to, že musím zomrieť. Bol som pri mnohých úmrtiach a strávil som čas na miestach prenasledovaných smrťou: Rwanda, Burundi, Sýria, Irak a pod.

Teoreticky viem, že aj ja musím zomrieť, tak ako viem, že naša malá planéta musí byť jedného dňa pohltená slnkom. Ale v to ráno, vo veku 71 rokov a neskôr cez deň, som si uvedomil, že moja existencia je neistá.

V románe Giuseppe Tomasa di Lampedusa, Leopard, mladý pár pozerá na portrét svojho predka, ale jeho smrť pre nich nič neznamená: „Pre oboch bola smrť čisto intelektuálnym pojmom, aspektom znalosti, že to tak je a nič viac, nie skúsenosť, ktorá preniká  do špiku kostí. Smrť, ó, áno, samozrejme existuje, ale je to niečo, čo sa stáva iným.“  V ten deň som si živo uvedomil, že taká je skutočnosť.

Toto je predovšetkým „západniarska“ slepota. V románe Abrahama Verghesea, Sekanie kameňa, hlavný hrdina hovorí: „Bolo to akoby v Etiópii, alebo dokonca v Nairobi, ľudia predpokladali, že všetky choroby – dokonca aj triviálne alebo imaginárne – boli smrteľné; všetci očakávali smrť. Správy sprostredkované v Afrike sú, že smrť vás má v šachu… V Amerike som mal pocit, že smrť alebo jej možnosť, ako sa zdalo, vždy prišla ako prekvapenie, ako by bolo samozrejmé, že sme nesmrteľní a akoby smrť bola len jedna z možností.“

Moja prvá reakcia na vlastnú smrteľnosť bola, že som necítil strach, ale smútok. Baví ma byť nažive a byť starým bratom, ktorý nudí mladých bratov príbehmi zo svojho života. Ale ide o viac ako o obavu, že sa môj čas kráti. Mal som pocit ako jedna z kreslených postavičiek, ktorá kráča po útese a pokračuje, až kým sa nepozrie dolu. Mal som ten závratný pocit, že strácam zem pod nohami. Denys Turner napísal: „Medzi mojou existenciou a mojou ničotou nie je nič, len Božia láska.“

… Uvedomil som si, ako nikdy doteraz, že večný Boh prišiel zdieľať našu neistú, smrteľnú existenciu, aby sme my mohli zdieľať jeho víťazstvo nad smrťou. Môžem sa dívať dolu a vidieť bezodnú priepasť, ale nepodliehať panike. Večný život sa začal, a tak sa z neho tešme teraz! Carpe Diem[1] .To je najlepšia príprava na zomieranie.

Bol tam ďalší posun v tom, ako veci vyzerali. Je to však ťažšie vysvetliť. Zvyčajne vidíme veci z nášho hľadiska. Talmud hovorí, že nevidíme svet ako svet, ale vidíme ho taký, akí sme. Po amerických voľbách noviny Buchanan Observer vyhlásili: „Prezidentské voľby vyhráva vlastník Aberdeenshirskej firmy.“

Ale Yorkshirské noviny Star videli túto udalosť inak: „To, že sa Trump stal americkým prezidentom, neovplyvní Doncasterské stavebné firmy.“ Na svet sa pozerám svojimi očami. Ale tieto oči tu nebudú naveky. V mojom pohľade na realitu nie je nič výhradné.

Starí a chorí ľudia sa môžu stať veľmi egoistickými tým, že vidia všetko v medziach svojich potrieb. Ale my sa pripravujeme na smrť, či už príde skoro, alebo nie, uvoľňovaním svojho stisku. Dorothy Dayová napísala: „Ale aké ťažké je zomrieť – aká ťažká práca pre niektorých. Dlhá práca, dlhé trápenie, aby sme sa narodili pre večný život.“ Je toho toľko, čo nechceme nechať odísť: ľudí, ktorých milujeme, zdravie, krásu, zuby a vlasy, život. Možno najťažšie je vzdať sa toho, že sme centrom sveta. Nie som „pevným bodom na otáčajúcom sa svete“.

Boh sa stal telom a videl svet očami dieťaťa, nedôležitého remeselníka v krajine okupovanej tyranskou imperiálnou silou. Trúfam si predstaviť si, aké je byť utečencom zo Sýrie, alebo mladým človekom bez práce? Alebo dokonca niekým, kto volil Trumpa? A ako vidieť nevlastnícky?

Annie Dillard vo svojej knihe Pútnik v Tinker Creeku napísala: „Uč sa vidieť, čo existuje, bez potreby vlastniť to, trhať to, naplniť to, zakonzervovať to, odfotografovať to. Nech sa to prejaví samo… je taký druh videnia, ktorý v sebe zahŕňa nechať ísť . Keď vidím takto, som prikovaný a prázdny.“

Najväčšou výzvou týchto posledných mesiacov bolo pre mňa naučiť sa čakať. Povahovo som netrpezlivý. Rád vstávam skoro, aby som mohol horlivo začať s prípravou kázní a článkov, pripravený stretnúť ľudí. Moji bratia a priatelia mi hovoria, aby som spomalil. Majú pravdu, ale mne sa páči rušný život. Avšak  odvtedy, čo som si objavil tú hrčku v ústach, strávil som týždne v čakárňach, čakajúc na stretnutia s lekárom, na biopsiu a jej výsledky, na operácie, na to, kedy už pôjdem domov, na to, kedy sa vrátim k práci a čo bude potom.

Snažím sa naučiť sa čakať očakávajúco. Je rozdiel medzi podráždeným, netrpezlivým čakaním zaneprázdnenej osoby, ktorá sa čuduje, prečo osoba v rade pred ním nemôže nájsť peňaženku, a čakaním páru s dieťatkom na ceste. Oni čakajú aktívne, pripravujú sa  na dar ich dieťaťa, chodia na prenatálne kurzy, pripravujú izbu, nakupujú kolísku a detský kočík, pripravujú vo svojich životoch miesto pre toho, kto príde. Toto je čakanie, ktoré je otvorené pre dar.

Čakať očakávajúco na prichádzajúceho Krista, koniec jedného života, alebo na konci časov, nie je otázka ako veci urobiť. Pripravujeme sa na prijatie daru. Usilujeme sa žiť teraz ako tí, ktorým je daný svet Božieho pokoja a radosti. Sv. Pavol hovorí, že „sme stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali“ (Ef 2,10).

Tieto dobré skutky nemajú žiadny iný cieľ ako samy seba. Terry Eagleton píše: „Najprosperujúcejšími činmi sú tie, ktoré sú vykonávané akoby boli posledné, a teda uskutočňované nie pre ich dôsledky, ale pre ich vlastnú príčinu.“ Kiež by som sa naučil čakať na Božie priblíženie tým, že budem robiť všetky dobré veci, ktoré je potrebné urobiť dnes, a ktoré nemusia byť v mojom diári.

Moja prognóza je dobrá. Ale či už budem žiť dlho alebo nie, táto choroba je požehnaním. Dúfam, že som sa naučil trochu viac múdrosti srdca a vďačnosti. Je v poriadku visieť nad priepasťou a nemať nič pod nohami.

Jedna pieseň z posledného albumu Leonarda Cohena obsahuje slová: „Som pripravený, môj Pane.“ Teda, takmer!

[1] Využi deň! Ži naplno! – lat. preklad

Modlitba: Nebeský Otče, ty si nám prikázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ našu vieru svojím slovom a očisťuj náš duchovný zrak, aby sme sa mohli vo večnosti tešiť z pohľadu na tvoju velebu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:18+02:002. marca 2017|