Drahé laické dominikánky a laickí dominikáni
Drahé asistentky a asistenti bratstiev
Drahí členovia dominikánskej rodiny

Miestne bratstvo sv. Kataríny Sienskej v Trnave a Formačná komisia Bratstva laikov sv. Dominika Vás pozývajú na jubilejné Formačné stretnutie,  ktoré sa uskutoční v dňoch 2. – 4. júna 2017  na tému:

 „Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť.“ (Ez 2,1)

Formačné stretnutie sa uskutoční v Terchovej (Škola v prírode Šípková Repáňovia)

Účastnícky poplatok (strava, ubytovanie, paušálne náklady) je pre deti a dôchodcov 35 EUR a pracujúcich 45 EUR.

Váš záujem o účasť môžete do  23. mája záväzne potvrdiť v prihlasovacom formulári  alebo na tel. č. 0908 141 888 (Božena Magdaléna Pätoprstá –  e-mail –  bpatoprsta@centrum.sk).

List a programom formačného stretnutia si môžete stiahnuť tu: 20 FS 17
Pre prihlásie prostredníctvom formulára kliknite sem: formulár


Program formačného stretnutia

Piatok  2. júna 2017
16:00 – 18:00     registrácia účastníkov
18:00 – 19: 00    sv. omša + večerné chvály / Slávnostné otvorenie
19:30 – 20:30     večera
21:00 – 22:00     diskusia / „Večerné dialógy“

Sobota 3. júna 2017
07:30 – 08:00   ranné chvály + meditácia
08:00 – 09:00   raňajky
09:00 – 12:30    1. prednáška / 2. prednáška / diskusia
12:30 – 13:30     obed
13:30 – 15:00     siesta
15:00 – 15:30     spoločná modlitba ruženca
15:30 – 17:30     Práca v skupinách téma:   „Provinčná kapitula 2017“
                             Prezentovanie práce v skupinách / diskusia
18:00 – 19:00    Slávnostná večera
19:00 – 20:30    – „večerné dialógy“
21:00 – 24:00    Slávenie Vigílie Zoslanie Ducha
                            + obrad ruží

Nedeľa 4. júna 2017

07:30 – 08:30    raňajky
09:00 – 10:00    sv. omša + ranné chvály
10:15 – 12:00      zhodnotenie a naše ďalšie vízie …
12:00 – 13:00     obed