Tretí septembrový víkend (16 . – 18. 9. 2022) sa na Pustom dvore v Ábelovej stretlo sedem (statočných) laických dominikánov (profesov alebo vo formácii), aby spoločne uvažovali o tom, čo to znamená byť laickým dominikánom. Brat Mannes nás previedol jednou časťou regule dominikánskeho bratstva. „Naše zákony sú traktátom, duchovnou knihou, ktorá nás spája s Bohom a učí nás, ako sa stať svätými,“ povedal. Zároveň sme spoločne s ním uvažovali nad tým, čo je to kontemplácia – a ako chápeme kontempláciu tak, ako ju žil svätý Dominik. „Ako kazatelia zjavujeme Božiu tvár v kontemplácii – to znamená pozerať sa spolu s Bohom na svet,“ vysvetľoval brat Mannes. Nechýbali dialógy aj na tému modlitby, sebapoznania a celkovo dominikánskej spirituality. Celý víkend sa niesol v príjemnej rodinnej atmosfére, nechýbali spoločné modlitby, sväté omše. Ale aj spoločné rozhovory, vzácny čas pri spoločnom stolovaní – lebo, ako povedal brat Mannes, aj to je priestor na kontempláciu. Laickí dominikáni mohli tak počas troch dní väčšmi načrieť do hĺbky dominikánskej spirituality. Víkendové stretnutie bolo zavŕšené večnými sľubmi, ktoré zložila Helena Jana. S vďakou za to, čo sme dostali, sme sa vrátili domov, aby sme to, čo sme načerpali a počuli, mohli preniesť do svojho bežného života.

Zuzana Vandáková, MB Zvolen IV.