Už  po 13 krát sa stretli laickí dominikáni na formačnom stretnutí.  Motto tohoročného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v prvý júnový víkend v Terchovej, bolo: Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť.“ (Ez 2,1)

Ani  veľká diaľka,  u niektorých viaceré prestupy vlakom či autobusom, neodradila účastníkov z celého Slovenska.  Teší nás, že sa k nám opäť pridali českí terciári. Manželia Machačíkovci prišli z Olomouckého bratstva. Povzbudením bola účasť najmä tých skôr narodených, ktorí prišli aj napriek svojim zdravotným problémom.  Stretnutie sa začalo slávením liturgie hodín – Vešperami. Spoločné stolovanie pri večeri, ale aj počas nasledujúcich dní, bolo príležitosťou na vzájomné zdieľanie sa a dialógy.  Svätú omšu slúžil promótor Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku, fr. Mannes Stanislav Marušák OP, ktorý povzbudzoval a prihováral sa k účastníkom počas celého formačného stretnutia.

Pred premietaním filmu Psi Páně, provinčný predstavený Peter Jeremiáš premietol upútavku na dokumentárny  film Akvinas.   Účastníkom stretnutia  odovzdal vzácny,  osobitný pozdrav a požehnanie prostredníctvom videonahrávky od  fr. Akvinasa Juraja Gaburu OP.

Sobotný program začal rannými chválami a meditáciou. O čnostiach podľa sv. Tomáša Akvinského vo svojej podnetnej prednáške v priebehu dopoludnia hovoril Martin Klement Fadin z bratislavského bratstva. Okrem iného povedal: „Jednotlivé dary (dary Ducha Svätého) sa dávajú na pomoc čnostiam proti nedostatkom.“ Poukázal na význam čnosti, ktorá nás  „odvracia od zlého, uspôsobuje ku konaniu dobra a pripravuje k najlepšiemu tým, že vytvára v duši návyk.“ Následne priblížil poslucháčom jednotlivé čnosti z pohľadu Prikázaní.

Popoludní nechýbala spoločná modlitba posvätného ruženca v lone terchovskej prírody. Dôležitou súčasťou stretnutia laikov bola aj práca s otázkami v skupinkách na tému povolania a formácia, ktorých závery budú podnetmi pre  III. Provinčnú kapitulu Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku, ktorá sa uskutoční v mesiaci august 2017 v Čičmanoch.

Vyvrcholením celého stretnutia bolo slávenie Vigílie Zoslania Ducha Svätého. Predchádzala mu  slávnostná večera. Obrady Vigílie, ktorých začiatok bol o 21. hodine  boli v prírode, čo každoročne umocňuje slávnostný a neopakovateľný zážitok. Začali sa požehnaním ohňa, odovzdaním svetla účastníkom. Potom pokračovalo eucharistické slávenie. Počas homílie nás brat Mannes povzbudil citovaním cirkevného otca: „Očakávajte Ducha Svätého. Jeho príchod je jemný, prichádza so srdcom dôverného priateľa… Duch Svätý vytvára v našom srdci bezpečie a má podiel na tom, že aj my sa môžeme dávať v bratstvách, v rodine, v manželstve. Aj my si musíme vytvárať vzájomne bezpečie…“ Ukončením slávenia Vigílie bol akt požehnania1 a odovzdania červených  ruží, ktorých lupienky sú ako ohnivé jazyky nad hlavami zhromaždených vo Večeradle v deň Turíc a rozmanitosť druhov ruží zasa symbolizuje bohatstvo a rozmanitosti darov Ducha Svätého.  Prekrásne voňavé ruže ozdobia príbytky zúčastnených.  Aj takto budú pripomínať tieto nezabudnuteľné chvíle a rôzne dary, ktoré má každý jeden z nás pre dobro druhých. Už tradične posledná noc Formačného stretnutia je sprevádzaná bdením, adoráciou pri Eucharistii a súkromným čítaním svätého písma. Toto bdenie pri Slove je spomienkou na darovanie Tóry, ktorá sa slávi na Turíce.

Podujatie tento rok zorganizovali  členovia Miestneho bratstva sv. Kataríny Sienskej v Trnave, v spolupráci s asistentom pre formáciu, provinčným predstaveným a promótorom Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku. Najstaršou účastníčkou bola 82 ročná Mária Diana, najmladším účastníkom stretnutia bol 8 ročný Ladislav.  Tešíme sa už teraz  na ďalšie formačné stretnutie, ktorého sa posledné roky zúčastňujú aj rodinní príslušníci laických dominikánov.

 

Margaréta Tomislava Domiterová OP, MB Žilina


1 Modlitba požehnania ruží:

Bože, Stvoriteľ neba i zeme i všetkého, čo je na nej. Pri tróne tvojej slávy prebýva odveká múdrosť, ktorá ako ratolesť vypučala z kmeňa Jesseho, vykvitla ako ker ruží v Jerichu, naplnená duchom sa zazelenala milosťou a jej kvety vydali ovocie slávy a bohatstva.

Tým, čo sú verní si prisľúbil, že rozkvitnú ako ruže pri tečúcich vodách a spravodliví zakvitnú na nádvoriach tvojho domu.

Požehnaj teda tieto ruže + lebo ako sú pestré tieto kvety, také sú rozmanité dary Ducha Svätého ktorými si nás obdaroval.

Ich pomíňajúca krása poukazuje na nekonečne vznešenejšiu a nepominuteľnú krásu Stvoriteľa. Nech nám ich vôňa pripomína ľúbeznosť Božieho života, počiatok ktorého sme dostali milosťou svätého krstu.

Prosíme ťa, Bože, nech všetci čo týmito kvetmi ozdobia svoje príbytky, zostanú verní tvojej vôli a vedení Duchom Svätým nech dosiahnu ovocie milosti – život večný.

Skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s tebou žije a kraľuje  v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.