Všetkým členom dominikánskej rodiny, ako aj ich rodinným príslušníkom, priateľom a známym, dáva brat Andrej do pozornosti fotocitáty k prehĺbeniu duchovného života:https://dominikani.sk/index.php/slovo/fotocitaty. V prípade záujmu o ich sprostredkovanie kontaktujte brata Andreja: petrusandreas@gmail.com. Do predmetu správy píšte FOTOCITÁTY.