Keď navštívim svojich priateľov, jedna z vecí, ktorá ma vždy zaujme, sú ich rodinné fotografie rozmiestnené na rôznych miestach bytu či domu. Keď mi moji priatelia začnú tieto fotografie opisovať, okrem toho, že sa mnoho nasmejeme, vťahujú ma aj do príbehu, ktorý je v nich ukrytý. Do rodinného príbehu. Akoby mi tým dovolili, aby som hlbšie prenikol do duše ich rodinného spoločenstva. Určite sa to stáva aj vám! A dokonca sa môže stať, po dlhšej či kratšej dobe, že vy sami sa stanete súčasťou ich rodinného príbehu a ocitnete sa na ich fotografiách. Akoby ste sa stali súčasťou ich rodiny.

Keď navštívim… kostol, jedna z vecí, ktorá ma vždy zaujme, sú rôznorodé maľby a sochy svätých, rozmiestnené na rôznych miestach kostola. Keď si niečo o týchto svätých prečítam alebo mi ich niekto lepšie predstaví, okrem toho, že obdivujem detaily týchto umeleckých diel, som vtiahnutý aj do príbehu, ktorý je nimi znázornený. Do rodinného príbehu svätých. Akoby mi uvažovanie nad ich životom umožňovalo, aby som hlbšie prenikol do duše ich rodinného spoločenstva. Určite sa to stáva aj vám! A dokonca sa môže stať, po dlhšej či kratšej dobe, že vy sami sa stanete súčasťou ich rodinného príbehu a ocitnete sa na… 🙂 Akoby ste sa stali súčasťou ich rodiny.

Každý kostol so svojimi obrazmi a sochami nás vťahuje do rodiny svätých. A práve (aj) o tom je dnešná slávnosť Všetkých svätých. Tých svätých, ktorí skrze Ježiša Krista sú aj našou rodinou, ktorá presahuje každé hranice – hranice času, priestoru, smrti. Čítajme ich príbehy, premýšľajme nad nimi, nechajme sa inšpirovať ich čnosťami, vytvárajme si o nich obraz… Obraz, na ktorom ak lepšie zaostríme svoj zrak, nájdeme ukrytú vždy len jednu a tú istú osobu, osobu Ježiša Krista. Každý svätý totiž ukazuje na Neho a vedie nás k Nemu. K Tomu, ktorý sám je „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1,15)…

fr. Alan Ján Dely OP