Blíži sa záver kapituly

Posledný týždeň kapituly bol veľmi intenzívny. Bratia sa snažili čo najpresnejšie formulovať texty Aktov kapituly a prípadné návrhy úprav Konštitúcií. Bola to teda intenzívna práca s textom a jeho pripomienkovaním. V niektorých zložitejších situáciách sa však práca s textom musela pozastaviť, aby sme si najskôr vyjasnili problematiku zo života, ktorú sa snaží daný text zachytiť. Asi najviac zarezonovali tri témy, ktorým sa bratia dlhšie venovali. Prvou bola téma bratov spolupracovníkov v reholi a s tým spojená problematika chápania vlastnej identity, ako bratov kazateľov, ktorých spájajú sľuby a spomedzi ktorých mnohí sú kňazmi. Druhou témou bola prebiehajúca obnova rehole, nie na rovine provincií a vikariátov, ale na rovine konventov a domov. Ako prepojiť potrebu spoločenstva a apoštolátu, tak aby jedno netrpelo na úkor druhého, ale aby sa navzájom podporovali? Najintenzívnejšou témou však bola snaha bratov reagovať na sexuálne zneužívanie. K tejto problematike pripravilo plénum kapituly mnoho konkrétnych a praktických textov, ktoré majú byť nápomocné tak predstaveným komunít, ako aj jednotlivým bratom, no najviac obetiam daných skutkov. Na záver tejto časti bratia pripravili zmiernu pobožnosť za všetky obete tohto násilia a táto pobožnosť bude aj v textovej podobe, ako príloha Aktov.

Keďže sa pomaly blíži záver kapituly, prebehli mnohé prejavy vďačnosti. Najväčší potlesk a standing ovation zožali bratia študenti miestnej provincie za ich usilovnú prácu počas kapituly. Bol to veľmi pekný moment vzájomnej solidarity. Následne sa nám prihovoril brat Jozef, 81 ročný provinciál Vietnamskej provincie. Bol dojatý prejavmi solidarity a ďakoval za to, že kapitula mohla byť vo Vietname. V otázkach, ktoré nasledovali po jeho príhovore, bola najemotívnejšou otázka povolaní. Zhodnotil, že za množstvom povolaní vo Vietname stojí niekoľko faktorov. Prvým je, že rodičia majú veľkú úctu voči rehoľnému povolaniu preto sú radi, keď sa niektoré z detí rozhodne pre takýto život. Druhým je utrpenie, ktorým si mnohí prešli, pretože drvivá väčšina povolaní je zo severu Vietnamu, odkiaľ sa po vojne v roku 1975 mnohí museli vysťahovať, a tak sa odohrala obrovská vlna migrácie v rámci jedného štátu. A v neposlednom rade je to vysoký morálny kredit rehoľníkov v krajine, kde to pre rehoľníkov ešte nie je úplná samozrejmosť, aby slobodne pôsobili v spoločnosti. Zároveň však prejavil obavu, že tým ako sa spoločnosť otvorí voči moderným trendom, i počet povolaní bude asi značne nižší.

V priebehu programu, pre rozveselenie, pripravili bratia niekoľko krátky videí, ktoré splnili svoj účel. A prikladám niekoľko fotografií ružencových tajomstiev a Dominika, ako prijíma ruženec z neďalekej farnosti.