Program prvých dní

Prvé dva dni sa niesli v duchu privítaní a zdieľania základných informácií. Najskôr sa v pondelok ráno stretli predstavitelia bratov s miestnymi predstaviteľmi mesta a krajiny. V poobedňajších hodinách prebehlo prvé zasadnutie. Magister rehole Bruno Cadoré otvoril zasadnutie a dal slovo vietnamskému provinciálovi. Ten sa pozdieľal v rámci príhovoru zo skúsenosťou z vizitácie brata Timothyho Radcliffa spred niekoľkých rokov, kedy mu úrady nedovolili zostať cez noc v kláštore a musel byť ubytovaný v hoteli. Dnes sa podľa jeho slov Vietnam mení, čoho znakom je aj možnosť sláviť generálnu kapitulu v tejto krajine.

Bruno uviedol v krátkom príhovore, prečo práve Vietnam je miestom konania kapituly. Prvým bodom je, že kresťania sú vo Vietname minoritou, je ich tu iba 8 percent. Je tu veľa povolaní. Vo formácii majú zhruba 70 bratov. Provincia myslí aj na misie, keďže v zahraničí majú zo zhruba 400 bratov okolo 100 bratov v rôznych krajinách. Je tu intenzívna spolupráca dominikánskej rodiny – spolu s 1 700 sestrami a cca 100 000 laickými dominikánmi, ktorí sú podobne ako ružencové bratstvá na Slovensku skoro v každej farnosti a výrazne pomáhajú na poli katechézy a evanjelizácie. Následne boli schválené organizačné procedúry a personálne otázky.

V utorok ráno sme spolu slávili svätú omšu k Duchu Svätému, ktorej predsedal magister rehole. V doobedňajšej sesii predniesol brat Bruno svoju správu, ktorá bola pomerne obsiahla. Rozdelil ju do piatich bodov: a) reštrukturalizácie rehole; b) súhra spoločného života a apoštolského poslania; c) charizma rehole v poslaní cirkvi; d) solidarita; e) nádej rehole. Po správe nasledovala práca v jazykových skupinách v spoločnej reflexii nad prezentovaným súhrnom magistra rehole. Poobede predniesol svoju správu syndik (ekonóm) rehole. Neskôr v plenári odznela diskusia a zhrnutie prác v skupinách, k téme záverečnej správy magistra rehole a vytypovania hlavných bodov, ku ktorým by sa mala kapitula vrátiť a ktoré by mali byť zahrnuté do nasledujúcich aktov kapituly, prípadne do konštitúcií.