Pokračovanie prvého týždňa

Po úvodných spoločných častiach sa bratia rozdelili do skupín. Paralelne prebiehali dve hlavné témy, ktorým zodpovedal aj primeraný počet pracovných skupín. Prvou témou bol výber vhodných kandidátov na budúceho magistra rehole. K tejto téme sa v priebehu posledných dní niekoľko krát stretli jazykové skupiny a regionálne skupiny. Druhou témou je postupné oboznámenie s podnetmi – zaslaných z provincií, od jednotlivcov, inštitúcií a oficiálov rehole -, ktoré boli zaslané na kapitulu a na ktoré bude kapitula musieť odpovedať v Aktoch kapituly alebo v Konštitúciách. Voľba magistra rehole je predpokladaná na sobotu 13. júla, kedy každý z bratov má obetovať svätú omšu na tento úmysel, aby sme sa aj takto duchovne spojili, a aby to bol tiež znak dôvery v božiu prozreteľnosť pre daného kandidáta i pre rehoľu. V jednotlivých provinciách na svete v každom konvente alebo dome má byť obetovaná jedna svätá omša s týmto úmyslom.

Sväté omše a modlitby sú každý deň v inom oficiálnom jazyku rehole. Dnešný deň patril Španielom a hlavnou myšlienkou bolo milosrdenstvo v duchu Jozefa ku svojim bratom, podľa dnešného prvého čítania. Bratia sa nám včera snažili spestriť program tým, že zavolali jedno hudobné teleso, aby v pastoračných priestoroch pod kostolom urobili kultúrny program. Popri tom, že sem cestovali štyristo kilometrov, to bola asi naozaj chuť miestneho vzťahu k hudbe, ktorý je veľmi živý. Dirigentom tohto telesa je jeden z bratov, ktorý týchto hudobníkov zozbieral v rámci jednej farnosti a zjavne mali skúsenosť tak s náboženskými piesňami pre rôzne udalosti duchovného života, ako aj rytmus pre zábavu spoločenských akcií. Perličkou je ranný program, kedy tu po meste chodia ľudia s ampliónmi ráno o pol šiestej a s motivačnými vstupmi informujú miestnych obyvateľov. V rovnakom čase miestni bratia v chóre spievajú ranné chvály a ďalšie modlitby.

Popri programe kapituly, niet veľa času na iné aktivity, iba v poobedňajšom čase, ktorý je pre niektorých posvätný. Niekedy sa podarí vyjsť si na prechádzku, ktorá popri toľkých hodinách sedenia, napriek teplu a sparnu, padne vhod. V tejto súvislosti sa v blízkom okolí vyskytuje pomerne bohatý život budhistickej tradície. Z tejto príležitosti posielame niekoľko fotografií.