Druhý týždeň kapituly

Po sobotňajšej voľbe magistra nasledoval nedeľný oddych. Po spoločnej rannej svätej omši a raňajkách sme nasadli do autobusov a bratia nás zaviezli do mesta Thang Tam, ktoré leží na malom poloostrove juhovýchodne od Saigonu. Je tu mariánske pútne miesto, ktoré popri všetkých budhistických svätyniach, ktoré ho obkolesujú, skoro nevyznie výnimočne. Avšak pravdou je, že sem prúdi mnoho pútnikov. Stojí tu 25 m vysoká socha Panny Márie s dieťaťom Ježiš obrátená tvárou k moru, ako by to svoje tajomstvo ukryté v dieťati chcela ponúknuť celému svetu. Po príchode sme sa zhromaždili v kostole, kde magister rehole spolu s celou púťou prítomných zverili rehoľu ochrane a príhovoru Panne Márii modlitbou, ktorá bola prvý krát prednesená na Generálnej kapitule v Madonna del´Arco 1974. Po tejto modlitbe sme na samé poludnie vystúpili k soche, kde nám bratia porozprávali o histórii tohto miesta.

Potom sme znovu nasadli na autobusy a po dvoch hodinách sme dorazili na breh pacifického oceánu, do rezortu Ho Coc. Tu pre nás bratia spolu s obetavými laikmi a ľuďmi z neďalekej farnosti, ktorú spravuje jeden dominikán, srdečne pohostili. Okrem čerstvých kokosových orechov a rôznych miestnych špecialít, zvlášť plodov mora, nás privítal krásny výhľad na more a veľká piesočná pláž. Poobedie sme zakončili spoločnými vešperami a večerou.

V pondelok práca pokračovala plenárnym zasadnutím, kde jednotliví predsedovia komisii prezentovali doterajšiu prácu komisií. Následne sa bratia rozišli do svojich skupín, kde sa venovali textom, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie Aktov kapituly. V utorok bol program rozšírený o večerné stretnutie plenárneho zasadnutia, ktoré sa venovalo téme bratov spolupracovníkov a otázke, ako obnoviť a dať pozitívny rozmer povolaniam, ktoré prichádzajú do rehole a nemajú túžbu stať sa kňazmi. Počas utorkových modlitieb sa k nám pripojili aj mníšky z neďalekej komunity a pripravili si malú meditáciu, ktorá odznela počas vešpier.

Viac informácií môžete nájsť na tejto stránke: https://www.facebook.com/CapitulumGeneraleOP2019/