Pokračovanie druhého týždňa

Druhý týždeň sa niesol v duchu práce v skupinách. Na kapitule je sedem pracovných skupín: pre bratský život, pre dominikánsku rodinu, pre formáciu a povolania, pre solidaritu a ekonomiku, pre riadenie, pre štúdiá a pre LCO. V každej komisii boli diskutované témy a otázky, ktoré vychádzali zo správy magistra rehole, z petícií jednotlivých bratov a provincií, z textov minulých kapitul k daným oblastiam. Na záver týždňa sme mali plenárne zasadnutie, kde boli prezentované v bodoch jednotlivé komisie a ak boli niektoré otázky, pri ktorých prípravné komisie neboli jednomyseľné, mohli v pléne požiadať o indikatívne hlasovanie, ktorou z alternatív sa majú uberať pri svojej ďalšej práci.

Počas týždňa sa miestna dominikánska rodina snažila spestriť program rôznymi podujatiami. Najskôr nám pripravili večer tradičnej hudby. V iný deň nám priviezli a v priestoroch seminára pripravili expozíciu umeleckých diel brata a sympatizantov rehole, ktoré vznikli pri rôznych príležitostiach umeleckých podujatí. Počas týždňa sme si tiež pripomenuli 50 rokov od kňazskej vysviacky dvoch bratov z flámska – Guida Vergauwena a Emilia Plattiho. V sobotu tu bola diakonská vysviacka pätnástich diakonov. Takže popri tej usedenej práce v komisiách bolo dosť príležitostí aj spestrenia rôznych malých prekvapení. Pre priblíženie týchto zážitkov pripájame aj niekoľko fotografii.