Druhý víkend kapituly

Po intenzívnej celotýždennej práci v skupinách a plenári, pripravili pre nás organizátori stretnutie s časťou dominikánskej rodiny. V nedeľu po ranných chválach a raňajkách sme nasadli do autobusov, ktoré nás priviezli do centra mesta Bien Hoa. V jednej vedľajšej uličke sa skrýval obrovský objekt sestier, jednej zo šiestich kongregácii dominikánok vo Vietname. Privítal nás ohlušujúci rachot obrovských bubnov a činelov. Následne sme sa premiestnili do auditória, ktoré lemovali sestry s paspartami.

Celý program, ktorý si pre nás pripravili miestni pozostával iba z malej časti z príhovorov. V jeden a pol hodinovom programe sa autori (jedna sestra a dvaja bratia) snažili tancom prerozprávať dejiny Vietnamu. Začali od predkresťanských čias a spojitosti ľudí s prírodou. Následne prešli k prvým misiám, ktoré neboli veľmi úspešné. Avšak následné misie už miestnych ľudí oslovili a začali prijímať kresťanskú vieru. Asi najdojímavejší bol tanec s obrazmi martýrov. Počas dejín sa odhaduje, že bolo pre vieru umučených asi stotridsať tisíc ľudí. Z toho je asi stoosemdesiat je blahoslavených a svätorečených. Z toho je asi tridsať členov celej dominikánskej rodiny. Následne prešli až do moderných čias, v ktorých bola najkritickejším momentom vojna, ktorá sa skončila iba v roku 1975 a po ktorej sa mnoho ľudí zo severu presťahovalo na juh, najmä kresťanov.

Program pokračoval spoločnou svätou omšou, ktorú slávil biskup Paul Nguyen Thai Hop, O.P.. V homílii na evanjelium o Márii a Marte hovoril o dôležitosti pohostinnosti, no zdôraznil úlohu Božieho sova v živote človeka a výzvy, ktoré klade pred každého jedného človeka a zvlášť pre dominikánsku rodinu. Po svätej omši sme prešli do záhrad kláštora, kde bolo pre pozvaných pripravené agapé. Boli tu zastúpení tak laickí dominikáni, ako aj ostatné sestry zo zvyšných kongregácií. V minulosti boli sestry veľmi aktívne v školstve. V súčasnosti môžu maž iba materské škôlky. Napriek tomu mnoho mladých chodí na katechézy k sestrám. Dôkazom toho bolo aj veľmi milé stretnutie s dvanástimi kandidátkami, ktoré sme mali možnosť náhodou stretnúť, keď padol ich ostych. Závan smútku prinieslo stretnutie s jednou tridsaťdeväť ročnou sestrou, ktorá kvôli rakovine prežíva posledné chvíle svojho života. Keď sa dozvedela, že je tam prítomný aj Timothy Radcliffe, ktorý pred časom podstúpil liečbu rakoviny, tak ich spoločné stretnutie prinieslo veľa súcitu a povzbudenia. Aj touto cestou ju odporúčame do vašich modlitieb. A pred chvíľou sme sa dozvedeli, že daná sestra ešte v nedeľu zomrela. R.I.P.