Tretí týždeň kapituly

Väčšina práce kapitulárov spočívala v práci komisií, ktoré pripravovali podklady pre plenárne zasadnutie kapituly, ktoré začína od piatku. Výsledky tejto práce budú zjavné až v záverečnom dokumente kapituly. Pekným momentom boli formálne – „bratské zdieľania“ – teda stretnutia pléna nad nejakou konkrétnou témou, respektívne inštitúciou. Takto v priebehu niekoľkých dní odzneli bratské zdieľania na témy : inštitúcií a diel pod priamou jurisdikciou magistra rehole, pripravovaná rekonštrukcia konventu na Santa Sabine, prezentácia promótora pre Justíciu et pax sídliacu v Ženeve, príprava na 800. výročie smrti sv. Dominika 2021. Asi najviac však zarezonovala téma sexuálneho zneužívania vo vzťahu k cirkvi, a to ako rehoľa môže pozitívne prispieť k tejto bolestivej skúsenosti dnešnej doby.

Ďalším pekným momentom priebehu kapituly bolo stretnutie kapitulárov s miestnym biskupom Jozefom a jeho pomocnými biskupom Jánom. V krátkosti nás uviedli do histórie diecézy a jej reálii. Diecéza bola založená pápežom Pavlom VI. v roku 1965. Vtedy mala zhruba 50 000 veriacich a na mieste dnešného veľkého seminára bolo pole s kaučukovníkmi. Dnes je na území diecézy 1 100 000 katolíkov a populáciu tohto regiónu tvorí skoro 4 000 000 ľudí. V diecéze je 400 aktívnych kňazov a je tu veľa rehoľných spoločenstiev. Seminár bol vybudovaný pred 15 rokmi s úmyslom, aby tiež slúžil ako miesto pre stretnutia ázijských biskupov. Dnes tu študuje niečo okolo 400 seminaristov z 11 diecéz, pričom z miestnej decézy tu je asi 220 študentov. Je to najkatolíckejšia diecéza vo Vietname.

V jeden večer nám bratia tiež pripravili milý kultúrny zážitok. Pozvali miestnu folklórnu skupinu z centrálnej časti Vietnamu, kde je jeden z bratov farárom. Priblížili nám miestne ľudové tradície, tance, piesne a na záver tiež niečo z gastronómie.

Pre priblíženie týchto zážitkov, ale aj tých predchádzajúcich pridávam niekoľko adries, kde môžete nájsť krátke ale tiež dlhšie videá a na záver pár fotografií:

Bien Hoa – sestry – oplatí sa pozrieť tak od polovice, kedy začína hudobno tanečná časť

https://www.facebook.com/CapitulumGeneraleOP2019/videos/vb.279155172983592/387034622171788/?type=2&theater

Bien Hoa – tradičné tance

https://www.facebook.com/ordopraedicatorum/videos/454025608752467/UzpfSTI3OTE1NTE3Mjk4MzU5MjozNTc4MzY4NDg0NDg3NTc/

Bien Hoa – akadémia sestier

https://www.facebook.com/CapitulumGeneraleOP2019/videos/757283644712691/