Podobenstvo dnešného evanjelia nám opisuje princípy, ktorými funguje Božie kráľovstvo. Text je plný symbolov, ktoré nám pomáhajú pochopiť celú logiku Božieho pôsobenia.

Život s Bohom, život v jeho kráľovstve je opisovaný ako svadba. A Ježiš využíva tento bežný obraz z ľudského života, ktorý je symbolom radosti, šťastia, pokoja a blaha na to, aby predstavil atmosféru v jeho kráľovstve. Boh pripravil svojmu Synovi oslavu. Je to druhý Kristov príchod. A skutočne práve na základe Ježišových zásluh je nám prístup do neba umožnený. Teda nebo je prístupné, svadba je pripravená a miesta pre každého človeka sú zarezervované.

Boh teda vychádza človeku v ústrety a ponúka mu možnosť zúčastniť sa s ním na hostine, teda žiť s ním v dokonalej radosti v nebi. Prvú ponuku dostáva vyvolený národ. Prichádzajú proroci a hovoria o tejto ponuke. Lenže títo odmietajú ponuku a sluhov, ktorí im ju ohlásili potupili a zabili. Je to situácia z dejín Izraela, keď židia nepočúvali, ba prenasledovali prorokov, ktorí im tlmočili pravdu, slovo samého Boha. Nuž, ale Božia milosť je neodvolateľná. Preto ak ju odmieta jedna strana, dá sa tomu, kto s ňou bude vedieť pracovať a rád ju využije.

Preto sa prístup do Božieho kráľovstva rozšíril na pohanov, ktorí zo všetkých strán celého sveta sú pozvaní mať účasť na oslave Božieho Syna. Lenže to nie je všetko. To, že sa Božie kráľovstvo sprístupnilo všetkým neznamená, že tam môže vojsť hockto. Evanjelium spomína, že kráľ našiel na svadbe človeka bez svadobného odevu. Totiž každý, kto chce vstúpiť do Božieho kráľovstva potrebuje si zmeniť odev – totiž zmeniť svoje vnútro. Bez tejto zmeny nebude možné prebývať v Božom kráľovstve.

Celé toto podobenstvo je nádherné aplikovateľné pre náš život aj v súčasnosti. Boh nás chce spasiť a urobiť nás blaženými. Zaujímavé je, že je to jeho iniciatíva a nie naša! Aby nás naviedol na správnu cestu, posiela nám aj dnes do života mnoho impulzov, ktorými nás chce uviesť na správnu cestu: udalosti, zážitky, osoby a pod. A my sme často nevšímaví voči tejto možnosti. Kostoly sú otvorené každý deň, sväté omše, možnosť vyspovedať sa, možnosť modlitieb, pútí, kvalitná náboženská literatúra a my tak často okolo týchto vecí prejdeme s výhovorkami: „Nemám čas, mám veľa povinností, som unavený . . .“. A pri tom toľko času premárnime zbytočnosťami.

Božie kráľovstvo je pripravené pre každého. Ale o tom, či doň vstúpim nerozhoduje Boh, ale ja. A Boh iba rešpektuje moju rozhodnutie . . .

fr. Rafael OP