Bratia a sestry, počujeme niekedy mnoho rečí a nedá nám to nič. Často také debaty sú prázdne ako slama bez zrna. Na druhej strane, hlavne v Písme svätom, prečítame jedno slovo, ktoré je ako zrelý šťavnatý plod. Z toho jedného slova, keď o ňom premýšľame  a rozjímame, načerpáme veľké poučenie, no aj mnoho povzbudení.

 

 

Takéto cudzie slovo povedal Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu nešťastnému hluchonemému  človeku,  a to „Effeta“, čo znamená otvor sa. Ani si nevieme predstaviť, ako sa tento hluchonemý  muž zaradoval, keď výsledkom tohto slova bolo, že sa mu rozviazal jazyk a otvorili uši. Keď sa nad tým slovom zamyslíme aj my, dostaneme vnuknutie, aby sme si vážili toho, že môžeme počuť a rozprávať, no snažiť sa aj o to, aby sme túto schopnosť správne a v pravý čas užívali. Pamätajme, že týmito darmi Stvoriteľ povýšil človeka nad ostatné tvory a je skutočne vznešený a veľký. Uvedomme si však, že aj my potrebujeme to zázračne slovo „Effeta“, keď vstúpime do svojho vnútra, nachádzame tam hluchotu na Ježišove výzvy k láske a aj na mnoho slov povedaných bez lásky.

V istom cirkevnom kalendári som čítal pekný a poučný príbeh.  Isté dievča dostalo ako dar denníček. Keď ho zaplnilo, z dievčatka už bola mladá žena.  Denník zamkla a kľuč zahodila, pretože nechcela spomínať na staré rany. Teraz je to už všetko preč. Ale nebola to pravda. Denník tu zostal a stačí len vypáčiť zámku a uzatvorené rany v ňom opäť ožijú. Necítime aj my niečo podobné? Nemáme vo svojom srdci tiež taký uzatvorený denník? Bolí nás stará rana, alebo náš hriech a chceme uzdravenie?  Pán Ježiš je tu pre nás a On naveky uzdraví to čo bolí, teba i mňa,  brat a sestra, a aj nám dnes hovorí „Effeta“ – otvor sa mi. Vrav, čo ťa bolí, maj pre mňa otvorené vnútro! Neboj sa, nezavrhnem ťa, len mi dôveruj, vyliečim ťa, veď aj za teba som zomrel na kríži. Poď, ponor  sa do ticha modlitby! Aj keď som liečil hluchonemého, liečil som ho v tichu, aby všetko rušivé ustalo a to s čím sa mi zveríš zostane len u Mňa. Uzdravil som hluchonemého tak, že aj keď celý život nepočul ani zvuk ľudského slova, ihneď vedel rozprávať. Pamätaj, že mám moc uzdraviť teba i tvoju dušu, preto na vždy na prvé miesto dávaj lásku ku mne i blížnemu.

BaS: Dnešný Ježišov zázrak je aj pre nás poučný. Prostredníctvom tohto uzdravenia, môžeme bližšie spoznať, ako vyzerá jeho  pôsobenie v dušiach: vyslobodzuje  dušu z područia hriechu a otvára jej uši na počúvanie Božieho zjavenia a na ohlasovanie evanjelia slovom, no i svojim životom. Otvorí náš jazyk, aby sme hovorili pravdu, nech sa to niekomu páči, alebo nepáči, pretože pravda oslobodzuje. Pamätajme, že telesné uzdravenia Spasiteľom majú vždy úzky vzťah k spáse, pretože nemoc a smrť sú následkom hriechu a k jeho definitívnemu prekonávaniu preto patrí i odstraňovanie nemoci, s konečným odstránením smrti. Je to pre nás výzva, aby sme si uvedomovali, čo je cieľom nášho putovania týmto životom, a to spása nesmrteľnej duše. Amen.

fr. Albert Milan Bak, OP