Milí bratia a sestry,

snáď viacerí sme sa už pýtali ľudí okolo seba, ako nás vnímajú. Či už nejakých zákonných predstavených, riaditeľov podnikov, škôl a pod. Dostali sme možno pozitívne či negatívne ohodnotenie. Nuž my, ľudia asi máme vo zvyku chcieť vedieť, že akí sme pred ľuďmi.

Aj v evanjeliu dnešnej nedele sa Kristus pýta učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia? Mk 8,28.

A za koho ma pokladáte vy …? ZA koho ty pokladáš Krista? Za svojho Spasiteľa a Vykupiteľa?

Hoc sme ho za života nestrelí ako človeka na tejto zemi, stretli sme ho vo svetle viery. On, Kristus prišiel, aby nás vykúpil a spasil. Jeho učenie je často náročné na nasledovanie, ale ten, kto sa na to podujme zistí, že Boh je ten, ktorý nás miluje.

Vziať svoj kríž a nasledovať Ježiša. Koľko spôsobov nesenia kríža je v našich životoch. Možno môj kríž, že mám v rodine chorého človeka, ktorého milujem, ale neviem mu pomôcť. Možno mám manžela, manželku, ktorý (á) holduje alkoholu, či syna alebo dcéru. Možno mám v práci nepríjemného kolegu, alebo kolegyňu s ktorým si nerozumiem. Toto všetko brat, sestra vlož Kristovi pod kríž a pros ho, aby ti dal silu a trpezlivosť. Kristus rozpäl ruky na dreve kríža, aby ukázal, že kde máš prísť, ak ťa niečo ťaží … . Pod ku mne a tu načerpaj skôr duchovnú silu, aby si dokázal (a) prijať svoje životné kríže. Kristus ti chce podať pomocnú ruku. Ba on ti ju neustále podáva len mi si ju nevšímame.

Dôležité je, aby sme neustále prišli ku Kristovi. On je skutočne ten, ktorý prišiel na túto zem. Bol prisľúbený. On lieči, dáva silu. Koľkokrát prišli za ním až zďaleka a prosili o uzdravenie. Aj ty sestra, brat, príď ku Kristovi, pros o milosť a schopnosť prijať svoje osobné kríže. Ak toto dokážeme, každý vzťah aj ten najnáročnejší bude vo svetle viery ľahko prijatý.

Nasledovanie Krista vyžaduje skutočne duchovnú silu na to, aby sme svoju vieru dokázali aj svojimi skutkami. Každý deň nám BOH dáva možnosť preukázať našu vieru. Skúsme sa prekonať a ukážme ľuďom okolo seba, že skutočne viera bez skutkov je mŕtva. Možno od zajtra prijmime nanovo naše životné kríže a nesme ich vo svetle Pánovho kríža.

fr. Andrej Peter Visokai, OP