Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Dnešné evanjelium ukazuje posun vo vzťahu Ježiša k nám. Najprv hovorí – Ja som to nebojte sa, presvedčte sa, že ja som to. Sme často zvyknutí na situácie, kde to máme pod kontrolou, nič nás neprekvapuje, tam sa cítime byť pokojní. Ak sa nám to vymkne spod kontroly sme nervózni, lebo nevieme ako to dopadne.

A tu nám Ježiš núka svoj pokoj akoby sa pýtal: „veríš mi?, dôveruješ mi? Ak áno, potom Ježišov pokoj naplní aj nás. Ak nie nastane augustínovský nepokoj – Nepokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe Pane. Ježiš aj napriek pochybnosti Tomáša neodsudzuje, ale povzbudzuje. Je to príklad aj pre nás vo vzťahu k druhým, teda pochybujúcim. Neboj sa vyznať svoje hriechy vo sviatosti zmierenia. Odpustenie otvorí oči srdca nielen k Bohu, ale aj k blížnym. Preto odpusť nám naše viny, ako aj mi odpúšťame svojim vinníkom Ježiš nás neprišiel strašiť, ale žiť s nami po všetky dni nášho života Toto je naše radostné Alejuja!

fr. Antonín Ján Husovský, OP