Drahí moji.
Každý z nás hľada spôsob ako najjednoduchšie dosiahnuť požadovaný ciel. Aj hospodár v dnešnom podobenstve pozerá ako spracovať úrodu.


Je bohatý. Najíma si robotníkov za dohodnutú odmenu. Prichádzajúcu postupne a dobrý hospodár chce každému dať nie najmenej, ale najviac. Nie Pán je nespokojný, ale robotnici ktorí čakali že dostanú viac. Brat, sestra, môžeš dostať viac ako 1 vecný život? Zober čo je tvoje a teš sa z dobroty nášho Pána.

fr. Antonín Ján Husovský, OP