Bratia a sestry. Byť odporcom zmŕtvychvstania znamená veriť si sám. Dnes často počujeme – urobím čo chcem – či sa to druhým páči, alebo nepáči. Uveriť Bohu znamená neprivlastňovať si jeho kompetencie a to sa týka aj možnosti zmŕtvychvstania. Veď Bohu nič nie je nemožné! Pán Ježiš nás povoláva k životu s ním, veď on je Cesta, Pravda a Život.

Odvoláva sa na Mojžiša: A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Žijeme ako priatelia, alebo nepriatelia Ježišovho zmŕtvychvstania?

Nech nám on sám pomáha vydať o ňom to najkrajšie svedectvo – svedectvo života.

fr. Antonín Ján Husovský, OP