Mám svoje plány, dajte mi pokoj. To by sme počuli od človeka zahľadeného do seba. Čo ma rušíte. Poznám svoje práva aj povinnosti. Sám si vyberiem to, čo je pre mňa lepšie. Dovolím Pánovmu anjelovi, aby mi ukázal, čo je pre mňa ešte lepšie? Jozef to tak urobil a nevyjednával s anjelom kompromis.

 

Pochopil, že: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: „Boh s nami“. A k tomu ho anjel volá. Pochopil, že v Božích plánoch je oveľa dôležitejší ako v tých svojich. Pochopí veľkosť Boha a jeho blízkosť vo svojom živote cez slová: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Boh nepotrebuje našu veľkosť, ale našu túžbu po ňom a našu spoluprácu s nim. On pokorných povyšuje a dáva im to, čo potrebujú – svojho Syna, ktorý je Boh medzi nami.

fr. Antonín Ján Husovský OP