„Radujte sa v Pánovi! Opakujem: radujte sa! Pán je blízko.“

Výzvou k radosti začína formulár 3. adventnej nedele. A skutočne máme dôvod na radosť. Očakávame narodenie Ježiša Krista.

Všetky texty dnešnej nedele vyzývajú k radosti. Prorok Izaiáš hovorí: „Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu!“

 

 

 

Ako ozvena na tieto slová sa ozýva žalm: radostná pieseň Márie po zvestovaní. A potom stretáme dvoch radosťou naplnených ľudí: apoštola Pavla a Jána Krstiteľa, hoci ani jeden z nich nemal život, ktorý by sme podľa istých kritérií mohli nazvať radostným. Ján žil na púšti, niekde okolo Mŕtveho mora, živil sa iba kobylkami a lesným medom, jedol iba toľko, čo mu stačilo na prežitie a obliekal sa do ťavej srsti. Svojím vonkajším prejavom sa snažil otriasť zmyslom života ľudí – napokon ho to stálo život. No prežíval hlbokú vnútornú radosť, keďže práve on ohlásil príchod Ježiša Krista.

Apoštol Pavol, druhý človek povzbudzujúci dnes k radosti, vo svojom životopise poodhaľuje trochu, čo zažil na cestách pri ohlasovaní evanjelia – okrem iného dostal bitku, tridsaťtri rán, trikrát stroskotal na mori, deň a noc strávil na morských hlbinách a veľakrát ho ozbíjali na jeho apoštolských cestách. A predsa Pavol povzbudzuje k radosti.

Radosť apoštola Pavla a Jána Krstiteľa je hlboko v nich, bez ohľadu na to, aký ťažký bol ich život. Ich radosť pramení z Božej prítomnosti.

Tretia adventná nedeľa poukazuje na to, že zdroj našej radosti nemôžu tvoriť vonkajšie okolnosti – tie nás môžu potešiť. No skutočná radosť pramení v našom vnútri, kde máme byť otvorení pre dar, aby sme mohli byť darom. Naša otvorenosť pre dar Božieho Syna nás robí schopnými byť darom pre ľudí okolo nás.

fr. Bohuslav Tomáš Jančiar, OP