Výnimočné udalosti priťahujú našu pozornosť; byť svedkom niečoho neobyčajného je veľmi lákavá predstava. Dnešná noc je vskutku výnimočná pre nás všetkých, ktorí sme boli pozvaní a oslovení Božím slovom.

Čítania, ktoré počúvame rok čo rok, nás oslovujú svojím zvláštnym dejom. Skúsme si ale predstaviť, že by sme sa mohli tohto deja osobne zúčastniť. Byť niektorým z členov veľkej výpravy za slobodou a stáť na brehu Červeného mora vo chvíli, keď Boh vytvára jeho stredom cestu a my prechádzame na druhý breh plní očakávania. Pre mnohých z nás by bolo vzrušujúce počuť na živo takých prorokov akými boli Izaiáš, Baruch, či Ezechiel, keď v ťažkých časoch vraveli ľudu o novej zmluve, novom Jeruzaleme, novom srdci, o návrate domov… Stretnutie s apoštolom Pavlom by asi nikoho z nás nenechalo bez odozvy a záujmu. Predstavme si, že sme účastníkmi Poslednej večere s Ježišom a potom sa s ním vydáme na cestu kríža, sme tam, keď umiera, keď ho kladú do hrobu. Toto sú len predstavy a hoci sme tam neboli, všetky tieto udalosti mali svojich živých svedkov. Keď uvažujeme hlbšie, je to i naša skúsenosť, lebo biblické dejiny sú dejinami človeka: putujeme za slobodou, každý cez svoje červené more; môžeme začuť hlas proroka, či apoštola Pavla ústami vzácnych ľudí, ktorých stretáme a načúvame im. Našou skúsenosťou môže byť i zvláštna prítomnosť Krista, keď trpezlivo nesieme svoj životný kríž alebo ho pomáhame niesť niekomu blízkemu. No taktiež vnímavosť a súcit s núdznymi, opovrhovanými môže byť okamihom, keď pripravujeme Pánovi večeru, lebo “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.” Udalosti biblických príbehov sú i našou skúsenosťou. Dnešná noc je ale výnimočná, lebo prináša i dva príbehy, ktoré ľudských svedkov nemali: stvorenie sveta, keďže na to ešte neboli podmienky (hocako vzrušujúci musel byť ten okamih), človek prichádza až neskôr; a potom Vzkriesenie je tiež udalosť bez svedkov, lebo ešte neboli na to podmienky (ako pri stvorení sveta). Až Kristus, ako prvý z ľudí nám otvára cestu. Podobne ako Boh tvorí svet a robí ho pre nás obývateľným, Ježiš Kristus svojím vstúpením do úplne nového života a sveta svojho Otca a nášho Otca, pripravil tento svet i pre nás. A tak hoci stvorenie sveta a Vzkriesenie nemalo svedkov, sme všetci pozvaní tvoriť nový svet a vstávať k životu, keď prejavujeme lásku, keď prinášame slobodu do našich vzťahov odpustením, keď obdarúvame pokojom a dôverou a vieme byť vďační.

Výnimočné príbehy Vigílie vzkriesenia dávajú zaznieť výnimočnosti života každého z nás.

 

fr. Bohuslav Tomáš Jančiar, OP