Milí priatelia, v dnešnú druhú nedeľu po Narodení Pána v Evanjeliu nám opäť zaznieva PROLÓG z Jánovho evanjelia (1, 1-18), ktorý sme počas tohtoročných Vianočných sviatkov počuli už minimálne dvakrát. Nevadí, opakovanie privádza k Múdrosti napokon aj o nej sme dnes počuli nádherný úryvok v Prvom čítaní z Knihy Sirachovho syna (24 kap.) Opäť je to Božie slovo o Slove, ktoré bolo na počiatku u Boha, z ktorého všetko povstalo a bez ktorého nič nepovstalo z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí…

Všetky tieto slová hovoria o malom betlehemskom dieťati, ktoré prišlo na svet. ONO je tým SLOVOM. Toto novonarodené dieťa v chudobných betlehemských jasliach, Máriino dieťa, je Večné Slovo, Boží Syn, Spasiteľ. A aj keď je toto dieťa Slovo, počas tohtoročných, ale aj minuloročných Vianoc sme nepočuli žiadne slovko, ktoré by toto dieťa vyslovilo. Ak tu niekto rozpráva, tak je to Anjel, ktorý sa v nočnom sne prihovára Jozefovi, je to Anjel, ktorý na betlehemských poliach oznamuje chudobným pastierom radostnú zvesť, ktorú oni o chvíľu zanesú Márii a Jozefovi do betlehemskej maštalky.

Napokon sú to traja mudrci od Východu, ktorí budú o tomto dieťati hovoriť kráľovi Herodesovi. Počuť „hlasy mnohých“, ale nepočuť, žeby prehovorila Matka Božia, Panna Mária, jej ženích Jozef nepreriekne ani slovíčka a vonkoncom nepočuť, žeby prehovorilo malé Dieťa. Možno si poviete, ale veď tak malé dieťa ešte nevie hovoriť. Áno, to je pravda. No Ono raz prehovorí a bude ho počuť od Východu až po Západ, od Severu až po Juh – jeho SLOVO zaznie pre celý šíri svet.

Ale ešte je potrebný dlhý čas, aby Dieťa JEŽIŠ dorástlo. Je potrebné ešte jeho ticho, dlhé TICHO v ústraní Betlehema, Egypta i Nazareta, aby raz prehovorilo a ohlásilo príchod Božieho kráľovstva. Lebo „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (porov. Jn 1, 1-18)

Fr. Bruno Branislav Donoval OP