Dnešné Božie slovo nám hovorí dve dôležité veci.

Prvou z nich je to, že životný príbeh kresťana má byť vnútorne pravdivý a súdržný.

Má byť nielen pekný navonok, ale aj úprimný vo vnútri.

Máme mať nielen dobrý imidž pred ľuďmi, ale aj čisté vnútro.

Keď nosíme vo svojom srdci hnevlivé alebo smilné myšlienky, vnútorne nás to kazí a rozbíja.

Skryté zlo v nás pôsobí – niekedy veľmi rafinovane – a my si možno ani nepriznáme, že je v nás.

Veď navonok ho nevidno.

Lenže každé vnútorné zlo sa skôr či neskôr prejaví aj navonok.

A ublíži potom nielen nám, ale aj našim blížnym.

 

Dominikánsky teológ Edward Schillebeeckx raz napísal, že ľudia čerpajú veľa inšpirácie zo životných príbehov.

A najmä z príbehov, ktoré priniesol život ich blízkych alebo ich vlastný život.

Životný príbeh nášho otca, mamy, starého otca, starej mamy a ďalších blízkych má na nás enormný vplyv.

Keď vidíme ich úsilie žiť pravdivo, veľmi nás to formuje.

Keď dieťa zblízka sleduje zápas rodiča alebo starého rodiča o dobro, dáva mu to do života obrovskú devízu.

V priamom prenose sa učí, ako sa pravda uvádza do praxe – ako sa žije v konkrétnej životnej situácii.

Môže to byť úplne bez slov: dieťa pozoruje a učí sa na základe životného príbehu dospelého.

Životný príbeh našich blízkych nás ovplyvňuje na mnohých úrovniach – aj na takých, o ktorých ani nevieme.

 

Každý ľudský príbeh, ktorý má vnútornú silu, je príťažlivý a ľudia cítia potrebu rozprávať ho ďalej.

Je ako snehová guľa, ktorá sa kotúľa dole kopcom a stále na seba nabaľuje novú silu a zrýchľuje svoj pohyb.

Vnútorne silný ľudský príbeh si zaslúži, aby sa rozprával ďalej, aby sa stal povzbudením pre tých, ktorí potrebujú počuť o niekom, kto sa usiloval žiť pravdivo pred nimi.

V rodine takto môže otec rozprávať synovi o svojom otcovi alebo mama dcére o svojej mame.

Ale nemusí to byť len v rodine: silný životný príbeh sa môže týkať nášho priateľa, učiteľa, kňaza alebo nejakej inej pravdivej osobnosti, ktorá nás ovplyvnila.

 

Treba dodať, že nikto nie je len pravdivý – každý má svoje slabosti a chyby, ale ak je svedomité úsilie o pravdivý život jeho hlavným motívom, tak to je to podstatné.

 

Výzva pravdivého životného príbehu sa týka aj nás samých.

Žijeme pravdivý, vnútorne silný príbeh?

Sme príkladom pre našich blízkych?

Sme povzbudením pre slabých a pochybujúcich?

Stojí náš životný príbeh za to, aby si ho ľudia zapamätali a pripomínali?

Ak to tak nie je, mali by sme s tým niečo urobiť.

Evanjelium nás upozorňuje ešte na druhú dôležitú vec:

pravdivosť života síce začína v našom vnútri, ale jej testom je náš život vo svete.

Životný príbeh kresťana je vždy príbehom o tom, ako uskutočňuje svoj vnútorný duchovný život vo svete, medzi ľuďmi.

Ako prenáša vnútorný vzťah k Bohu, k pravde, do vzťahov s ľuďmi.

 

Dominikánsky teológ Henri Lacordaire hovorí, že zdravá duchovnosť spája dva postoje:

Prítomnosť pred Bohom a prítomnosť vo svete.

Kresťan nemá opúšťať jedno kvôli druhému – nemá opúšťať svet kvôli Bohu a Boha kvôli svetu.

Naopak, Boh ho volá, aby nachádzal jedno v druhom – Boha vo svete a svet v Bohu.

Aj mních, ktorý odchádza do samoty, tam neodchádza preto, aby sa modlil za seba, ale za svet.

Aby Bohu prednášal prosby za svet – je teda v spojení s Bohom i svetom.

 

Dôrazom na vnútorné i vonkajšie, na vzťah k Bohu a vzťah k svetu, sa kresťanstvo odlišuje od mnohých bludných náuk.

 

V minulosti i prítomnosti existovalo a existuje mnoho jednostranných náuk: jedny zavrhujú svet, druhé Boha.

Aj naša rehoľa vznikla kvôli obrane kresťanstva:

Sv. Dominik sa usiloval o obrátenie bludárov, ktorí tvrdili, že dobré je len to, čo je vnútorné a duchovné.

Zavrhovali všetko vonkajšie a hmotné: svet, majetok, spoločnosť, telo, manželstvo, sexualitu, atď.

 

Záležalo im na prítomnosti pred Bohom, ale nie na prítomnosti vo svete.

 

Ale v dnešnom evanjeliu Kristus poukazuje práve na dôležitosť našich rozhodnutí tu vo svete.

 

Nielen naše vnútorné nastavenie a rozhovory s Bohom v samote, ale aj náš praktický postoj k ľuďom a stvoreniu je svedectvom nás ako kresťanov.

Aby sa nám to v tomto úsilí darilo a aby sme žili silný a pravdivý životný príbeh, ktorý osloví aj iných: k tomu nech nás povzbudí dnešné Božie slovo.

fr. Česlav Peter Šajda, OP