Z hľadiska svetskej moci je najdôležitejšou postavou pašiového príbehu Pilát. Má moc nad všetkými. Aj nad Ježišom. Keby Pilát povedal, že Ježiša prepúšťa, Židia by to museli prijať.

Pilát má oficiálny titul „prefekt provincie Judea“ – teda je reprezentantom rímskeho cisára na území, kde žijú Židia. Proces s Ježišom je preňho veľkou nepríjemnosťou. Na sviatky chcel mať od Židov pokoj a venovať sa svojim veciam. Navyše, Pilát nemá rád Jeruzalem. Jeruzalem je v horách, je tam chladno, fúka tam ostrý vietor. Je na hranici púšte a odtiaľ nikdy neprichádza nič dobré. V Jeruzaleme žije veľa zbožných Židov, a to sú ľudia s pevným presvedčením. S takými sa niekedy ťažko dohodnúť.

Pilát má rád svoj druhý domov na morskom pobreží. Má krásnu rozľahlú vilu v meste Cézarea. V nej má veľký bazén, citrusovú záhradu a krásny výhľad na more. Cézarea je nové, supermoderné mesto s veľkým divadlom, dostihovou dráhou a pohanskými chrámami. Leží na rovine, je tam teplo a sviežo. Je to obchodnícke mesto a s obchodníkmi sa vždy dá nejako dohodnúť.

Namiesto toho, aby Pilát relaxoval v Cézarei, musí riešiť Ježiša v Jeruzaleme. Má z toho zlý pocit, lebo si uvedomuje, že sa stretáva s niekým veľmi zvláštnym. Ježiš o sebe tvrdí, že je Boží Syn. Pilát z toho poriadne znervóznie. A znervóznie ešte viac, keď za ním príde jeho manželka a povie mu, že mala živý sen, kvôli ktorému ho prosí, aby Ježiša prepustil.

Evanjelium nám ani o Pilátovej manželke ani o obsahu sna nehovorí nič bližšie. Starokresťanská tradícia však hovorí, že táto žena sa volala Claudia Procula a mala sen, v ktorom videla obrovský zástup ľudí, ktorý pokojne vyslovoval meno jej manžela. Claudia pochopila, že ten zástup sú Ježišovi nasledovníci, a preto rýchlo varovala manžela.

Pilát by jej rád vyhovel a Ježiša prepustil, lenže Židia ho upozornia, že by tým zradil cisára – a to si nemôže dovoliť. Pilát cíti, že je svedkom niečoho mimoriadneho, takýto prípad ešte nemal. Cíti, že Ježiš má nesmiernu autoritu – hoci vyzerá úplne bezmocný. Nie je to autorita násilia a svetskej moci. Je to autorita, ktorej Pilát nerozumie. Iba cíti jej prítomnosť.

Pilát Ježiša vydá na ukrižovanie a dúfa, že sa tým navždy zbaví tohto nepríjemného prípadu. Lenže autorita Božieho Syna Ježiša Krista sa nerozplynie. Jeho zvláštna moc sa prejaví najviac, keď na kríži vydá seba samého ako výkupné za hriechy sveta. Táto obeta lásky premôže hriech i smrť a otvorí Božie kráľovstvo pre všetkých. Všetci sú doň pozvaní.

Ježišova láskavá autorita pôsobí aj dnes. Aj dnes priťahuje veľký zástup, ktorý Pilátova manželka Claudia videla vo sne. A ten zástup pokojne vyslovuje meno jej manžela, keď vyznáva: „Verím v Ježiša Krista…ktorý trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Tretieho dňa vstal z mŕtvych.“