V našom živote máme rôzne dôležité skutočnosti, na ktorých nám veľmi záleží. Ich škála je veľká. Od rôznych vzťahov, teda dôležitý sú tu ľudia, cez aktivity ako práca, záľuby, umenie či šport až po veci materiálne ku ktorým máme vytvorené puto. K tomu na čom nám záleží, máme najčastejšie nastavený určitý model správania sa.

     Myslím si, že podobne sa vo svojom vnútri nastavíme i voči Bohu. Určíme si priority, ktoré považujeme na vzťahu k nemu za dôležité. Toto sa pomodliť, toto prečítať, tu absolvovať návštevu kostola či bohoslužieb.

     V evanjeliu dnešnej nedele sú Peter a Pán Ježiš po čase odlúčenia, v ktorom zazneli i slová Petrovho zapretia, opäť spolu. Ježiš má jedinú otázku, ktorú zdôraznil trojitým zopakovaním: „Miluješ ma?“ Toto je pre neho priorita v nastavení voči nemu. Až za ňou prichádza poverenie pásť Božie stádo.

     Je veľa činností, ktoré robíme pre Boha a blížnych. Aspoň to tak chápeme, či si to nahovárame. Ak nie je v hlbinách našej duše, teda nie lacná rýchla odpoveď v hlave, zodpovedaná táto Ježišova otázka, bojím sa, že môžeme veľmi ľahko zablúdiť. Zablúdiť do sebaklamu, pre čo a pre koho, robíme to „sväté“ čo robíme.

      Dovoliť tejto najdôležitejšej otázke nášho života, vstúpiť do nášho vnútra a nájsť tú správnu odpoveď na ňu, možno len v priestore a čase ticha pred Bohom. Ak sme ju už i našli, je potrebné pravidelne si to celé zopakovať. I Boh si rád vypočuje: „Milujem Ťa“, znova a znova.

   fr. Charbel Mária Peter Hric, OP