Sú chvíle v našom živote, keď sa človek zamýšľa nad zložitými otázkami svojho života, nad tým, aký má jednoducho život zmysel, prečo sa máme vlastne namáhať atď.

Pre jedných je to možno situácia po nejakom zemetrasení, pre iných zasa po niečom v živote, čo bolo akoby zemetrasením a človek akoby stratil pôdu pod nohami a musel uvažovať.

Akú situáciu prežil autor knihy Kazateľ, keď reagoval tak, ako sme to dnes v čítaní počuli – že „márnosť nad márnosť a všetko je márnosť…“ Možno, že to bola nejaká rozhodujúca situácia v jeho živote, a tak nasledovali otázky i zamyslenie i vyjadrenia, ktoré máme dnes pred sebou.

Počuli sme tri vyjadrenia, ktoré charakterizovali cestu k majetku človeka: MÚDROSŤ, VEDOMOSŤ a ÚSPECH. Cez tieto tri možnosti sa dostáva človek k majetku a ony sú akoby hnacím motorom, ktorý ho neustále posúva vpred. Tieto tri možnosti majú v sebe všetci ľudia, no aj tak to jednoducho nestačí na to, aby sme odstránili všetku chudobu, či biedu človeka vo svete.

V tejto chvíli sa chceme na tieto tri možnosti človeka pozrieť ako na DAR od BOHA, za ktorý chceme a máme ďakovať. Toto je tiež dielo nášho nebeského otca, ktorý nám akosi nechcel dať „iba ryby“ ale „chcel nás naučiť loviť ryby“ – chcel nám ukázať cestu k úspechu.

Nevieme teda, či to bola pre autora knihy KAZATEĽ akási životná melanchólia alebo niečo iného. A predsa toto všetko sa prenieslo ponad generácie a aj naša generácia, aj my dnes počúvame tieto slová a uvažujeme o životných hodnotách.

  Aj dnešné evanjelium rieši otázku zháňania sa za majetkom v živote.

a)   Najprv je to otázka daná Ježišovi, aby niekomu povedal, že si má s ním (bratom) rozdeliť majetok. Ježišova odpoveď nás možno trochu prekvapila. Nemohol Ježiš skutočne tento príkaz, či dohovorenie tomu bratovi, ktorý sa mal podeliť o majetok, dať? Alebo skúsme ísť trochu ďalej a uvažujme – nemohol Ježiš majetok tak rozmnožiť, aby obaja bratia boli viac než spokojní?  Určite mohol. Ale neurobil tak. On nechcel byť v tejto situácii SUDCOM.

b)    Nemohla by byť práve táto veta „povedz môjmu bratovi“, či „mojim bratom“, dokonca celým národom, ktoré oplývajú bohatstvom povedať, aby sa podelili s chudobnými? Zaiste aj toto je výzva dnešného evanjelia.  

c)    Ježiš však vo svojej odpovedi varuje pred akoukoľvek CHAMTIVOSŤOU v živote. (A k tomu pridal ešte podobenstvo o človeku, ktorý hromadí svoj majetok – a ešte dnes v noci má umrieť).

d)   V porovnaní s dnešným svetom, hľadíme nielen k chudobným, my hľadíme k všetkým, ktorí sa možno pohybujú kdesi v strede medzi tými, ktorí majú veľmi málo a ktorí majú veľmi veľa. Je veľa tých, ktorí doslova „nevedia čo s peniazmi“ – no na druhej strane skúsme sa aj opýtať – „ AKÝ pokoj zažívajú títo ľudia vo svojom živote?“ ˇVeď byť neustále pod dozorom nejakých bodygardov, alebo sa neustále pohybovať, či doslova utekať pred kamerami a médiami – čo je toto za pokoj? Vymenili by sme si ho – aj keď možno nemáme najviac toho majetku?

e)   A napokon: dnešné evanjelium neoslovuje iba bohatých vo svete. Slová evanjelia zaznievajú ku každému z nás. Toto nás pohýna k uvažovaniu predovšetkým o PODELENÍ  SA. Veď prežívať pokoj a vidieť radosť na tvári niekoho, koho sme obdarili, to je predsa niečo veľmi pekného a predovšetkým evanjeliového.

 Ďalej prináša evanjelium vetu „ takto sa vodí človeku, ktorý LEN PRE SEBA zhromažďuje majetok – a práve v tom je akási kľúčová otázka. Keď sa nad tým my  sami zamyslíme, ako žijeme túto vetu: zhromažďovať iba pre seba a vedieť sa podeliť – vedieť robiť skutky lásky a mať radosť z podelenia sa.

Možno nám príde na myseľ aj konštatovanie zo Skutkov apoštolov , „že všetko mali spoločné“ a z toho spoločného sa dávalo každému podľa toho, kto ako potreboval. No aj toto nebolo možno to najideálnejšie. Nájsť totiž vždycky akýsi stred medzi tým, čo chce láska a čo chce spravodlivosť nebolo a nebude ľahké.

 A možno na záver akási modlitba k Ježišovi:

·       Pane, všetko, čo mám, máme len vďaka tvojej láske a vďaka schopnostiam, ktoré si mi  dal. Nauč ma s týmito hodnotami dorbe zaobchádzať.

·       Nauč nás pravej láske, ktorá sa vie deliť a správne pristupuje aj k majetku.

·       Chráň nás pred tým, aby nám majetok bol niekedy doslova „na škodu“. Nauč nás aj z neho si pomaly budovať cestu k nebu.

fr. František Štefan Pistrák, OP