1. V dejinách spásy boli a sú ľudia, ktorým Boh zveril nejakú mimoriadnú úlohu. Niektorych akosi pripravil na túto úlohu už pri ich zrodení.
 2. Keď sa takto zahľadíme na Samuela, o ktorom hovorí dnešné prvé čítanie – Jeho matka Anna bola neplodná a ako odpoveď na jej hlbokú modlitbu, ktorej svedkom bol kňaz Heli – bolo práve nerodenie jej syna Samuela.

 1. Dnes sme však počuli ďalšie udalosti zo života tohto chlapca a síce jeho povolanie v chráme, kde spal neďaleko archy zmluvy v blízkosti kňaza Heliho. Toto trojnásobné zavolanie malo byť tiež akýmsi biblickým znakom, že tu ide o čosi mimoriadne a až na tretí raz, na tretie zavolanie pochopil aj kňaz Héli, že chlapca volá Pán. A tak ho tento kňaz pripravil na zavolanie Pána tým spôsobom, že mu povedal: „Ak ťa ešte raz zavolá, povedz iba – hovor, Pane, sluha tvoj počúva“.
 2. Tento motív: „Hovor, Pane, sluha tvoj počúva“, môžeme trochu vidieť aj v dnešnom evanjeliu a síce v dovolení Ježiša, aby dvaja učeníci (Andrej a Ján) mohli ísť s Ježíšom a načúvať jeho hlasu. Títo učeníci nasledovali slová Jána Krstiteľa, ktorý poukázal na Ješíša :“Hľa, Baránok Boží, ktorý sním hriechy sveta“. Toto bola akási šipka smerom k Ježišovi. Keďže mohli stráviť celý deň u neho, modli načúvať jeho slovám a tiež ísť za slovami_ „Hovor, Pane, sluha tvoj počúva“.
 3. Boh si povoláva následovníkov rozličným spôsobom:
 • Samuela zavolal Boh priamo
 • Dvoch učeníkov z dnešného evanjelia, cez svedectvo Jána Krstiteľa
 1. Ak sa zahľadíme trochu viac na dnešné evanjelium, ide v ňom o stretnutie Ježiša s prvými učeníkmi (Andrejom, Jánom a Šimonom Petrom). Ježišové prvé slová pre týchto najprv dvoch učeníkov boli: „Čo hľadáte“. Tieto slová sú veľmi významné pri povolaní. Čo hľadali oni a čo hľadáme my, keď sme nasledovali slova Pána a rozhodli sme sa ísť za ním, alebo jednoducho ísť po jeho stopách, všade, kde nás ešte zavolá a pošle.
 • Učiteľ, kde bývaš, znela odpoveď týchto dvoch povolaných.
 • Čo môžeme hľadať a nájsť u Ježiša? Predovšetkým jeho kráľovstvo, so všetkým, čo on nám tam prípravil.
 • „Poďte a uvidíte“, znela odpoveď Ježiša. Táto odpoveď zaznieva aj k nám. Každý deň, vždy znova a znova objavovať, čo nám on ponúka.
 1. A napokon – Andrej priviedol svojho brata Simona k Ježišovi a to je hádam výzva aj pre nás, aby sme nielen sami šli za ním, ale privádzali k nemu aj druhých. Potom budeme patrí k tým, ktorí porozumeli jeho hlasu.

fr. František Štefan Pistrák, OP