ČO   ZNAMENÁ:   BEDLITE

Denne zrejme pozorujeme, že naše životné tempo naberá stále na väčšej rýchlosti. Ľudia okolo nás sa ponáhľajú a aj my sami často pociťujeme nadmernú psychickú záťaž každodenného života.

 

 

 

Pán Ježiš nás v dnešnom evanjeliu vyzýva: Nech vás Pán nenájde spať, keď príde neočakávane. Bedlite. Nemá na mysli telesný spánok. On nás varuje pred duchovným spánkom. Štyri razy sa opakuje v tomto krátkom evanjeliu slovo bedlite. Je to výzva na duchovné bedlenie, ktoré máme zachovať v našom každodennom živote, a to i vtedy, kedˇ sme zapriahnutí do horúčkovitej činnosti. Lebo duchovne bedliť znamená stále mať na mysli nášho nebeského Otca, nestrácať ho z očí, ustavične sa usilovať, aby sme stále plnili jeho vôľu.

Čo je Božia vôľa v našom živote?  Pán Ježiš ju nám vyjadril v troch bodoch. Prvý bod znie: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca. To znamená, že sa máme vinúť k nášmu nebeskému Otcovi vierou, nádejou, láskou, každodennou modlitbou, pravidelnou účasťou na nedeľnej sv. omši a častým sv. prijímaním.

V druhom bode nám Pán Ježiš kladie na srdce:  Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Čiže máme sa usilovať o lásku k blížnym: láskavým slovom, venovaním svojho času pre blížnych – ochotnou pomocou, nezištným obdarovaním, láskyplným odpúšťaním a byť dobrým príkladom. A napokon v treťom bode nás vyzýva: Buďte dokonalí, ako je váš nebeský Otec. Čiže máme pestovať svoju mravnú, ľudskú, povahovú dokonalosť sebaovládaním, sebazapieraním, sebakontrolou, sebakritikou, aby sme sa čím viac pripodobnili Ježišovi.

Ale pretože uskutočňovať Božiu vôľu je v rôznych situáciách ťažké, je potrebné sa modliť za Božiu pomoc v prítomnej chvíli, ktorú práve prežívame. K tomu nám môžu pomôcť tajomstvá posvätného ruženca. Napr.: Ideme na návštevu … ktorého sa Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Zájdeme do kostola na krátku návštevu … ktorého si so sv. Jozefom v chráme obetovala. Máme strach pred budúcim nebezpečenstvom … ktorý sa pre nás krvou potil. Vzplanie v našej hlave hnev voči blížnemu … ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. prežívame veľké trápenie v rodine … ktorý pre nás kríž niesol.

Mocná je modlitba, keď ju zameriame na ten úmysel, aby sme vedeli uskutočňovať Božiu vôľu vo svojom živote – potom budeme stále pripravení na príchod Pána. Amen.

Hilár Jozef Štefurik, OP