Svätý Jozef  –  ženích Panny Márie

Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. Dnes Cirkev uctieva a vzýva sv. Jozefa aj ako svojho nebeského patróna, ako svojho osobitného ochrancu a príhovorcu u Boha. Sv. Jozef sa narodil v Betleheme.

Hoci bol jedným z potomkov kráľa Dávida, bol veľmi chudobný. Presťahoval sa do Nazareta pravdepodobne kvôli práci. Tam ho Sväté písmo spomína už ako zrelého muža. Bol tesár. Preto aj Ježiša nazývali synom tesára.    V Nazarete sa zasnúbil s dievčaťom Máriou. Zasnúbenie sa podľa vtedajšieho židovského zvyku považovalo už za manželstvo, lenže zasnúbení do roka ešte nežili spolu. Sväté písmo hovorí, že Panna Mária bola už zasnúbená s Jozefom, keď jej archanjel Gabriel zvestoval, že sa stane Božou matkou. Tajomstvo Božieho Syna však malo zostať pred ľuďmi skryté. Nevedel o ňom sprvoti ani Jozef. Keď Jozef spozoroval, že Mária, s ním zasnúbená, je v požehnanom stave, hoci spolu ešte nežili, chcel ju tajne prepustiť, t.j. dať jej priepustný list, kde mala byť uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na úradné, teda verejné prepustenie, lebo bol presvedčený o nevinnosti Márie. Vo sne Pánov anjel vyzval Jozefa, aby sa nebál prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a on mu dá meno Ježiš. Tu sa pred nami odkrýva Božie tajomstvo a Boží plán: Jozef, nazaretský tesár, ženích Márie, bude pred izraelským zákonom Ježišovým otcom, čím zachráni česť Márie a bude sa starať o ňu i o Ježiša. Toto bolo hlavnou príčinou a cieľom manželstva Jozefa s Máriou. Môžeme si domyslieť, koľko by bola Mária trpela od ľudí, keby nebolo Jozefa! Mária by sa nebola mohla odvolávať na tajomstvo anjelov ho zvestovania, že Ježiša počala zatienená mocou Navyššieho. Svet by jej nebol uveril. Aj Ježišovi by bolo ťažko verejne účinkovať, keby mu boli mohli vyčítať nezákonný pôvod! Takto bol Jozef pred svetom a pred zákonom Máriiným manželom a Ježišovým otcom. Česť a dobré meno Márie a Ježiša sa zachránili. Okrem toho Mária a dieťa Ježiš potrebovali živiteľa a ochrancu.

O veľkosti sv. Jozefa sa vyjadruje sv. Augustín takto: „V nebi nie sú všetci svätými rovnakým spôsobom, nežiaria tým istým svetlom: žiara a veľkosť týchto hviezd raja závisia aj od toho, či sú viac alebo menej blízko k Slnku spravodlivosti, ktorým je Ježiš Kristus a k Nepoškvrnenému mesiacu, ktorým je presvätá Panna Mária.

Medzi všetkými hviezdami neba, medzi všetkými svätými raja nik nemôže byť bližšie k Ježišovi a Márii ako sv. Jozef, keďže on je pestúnom jedného a najčistejším ženíchom druhej. A práve na tejto dvojitej dôstojnosti, ktorú mu nebo priznáva, zakladá sa jeho prednosť a vyvýšenosť nad všetkých svätých a blažených duchov“.

fr. Hilár Jozef Štefurik, OP