Dnes je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je pravdou našej viery, prehlásenou neomylným učiteľským úradom Cirkvi, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Všetko,  čo veríme, je v Svätom písme a v posvätnej tradícii, t. j. v učení apoštolov, ktoré sa v Cirkvi odovzdáva z pokolenia na pokolenie.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie nie je Biblii vyjadrené explicitne, ale implicitne, t. j. existujú v Písme svätom náznaky tejto pravdy.

Jeden náznak Nepoškvrneného počatia Panny Márie je v dnešnom evanjeliu, kedy sme počuli o návšteve Archanjela Gabriela,  v ktorej Márii oznamuje narodenie Ježiša. Anjel povedal Márii: „Zdravas‘, milostiplná!“ (Lukáš 1:28). Zvláštne slovo, ktoré evanjelista uvádza  je „κεχαριτωμένη kecharitōmenē“, čo  znamená, že Mária bola plná milosti počas celého jej života. Ona je plná milosti, a to nielen vtedy, keď k nej prichádza anjel, ale od počiatku svojej existencie. Lukáš mohol použiť iné slovo, aby ukázal, že Mária je plná milosti iba v tom konkrétnom okamihu, ako keď opísal sv. Štefana „plného milosti –  πλήρης χάριτος plēres charitos“ v Skutkoch 6:8 pred tým, než bol ukameňovaný smrťou. Štefan je plný milosti pre tento okamih, aby dokázal položiť život za vieru. Ale Lukáš potvrdzuje, že Mária bola plná milosti celý svoj život. Takže takto vyjadruje Nepoškvrnené Počatie Panny Márie v súvislosti s návštevou anjela Gabriela u Márie.

Anjel Gabriel pozdravil Máriu: „Zdravas‘, milostiplná!“ (Lukáš 1:28) V tom čase bolo zvykom po pozdravení niekoho  „Zdravas'“ dať titul, takže „milostiplná“ je vlastne názov alebo meno ktorú anjel Gabriel dáva Márii. A mená boli veľmi dôležité v tejto časti sveta, pretože meno povedalo niečo o tom, kto ten človek je. Takže „milostiplná“ popisuje Máriinu samotnú bytosť.

V Písme Svätom máme aj iný náznak Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Mária nesie Ježiša v jej lone deväť mesiacov a myslíme na to najmä počas tejto adventnej doby. Jedným z titulov, ktoré sa dáva Márii, je „Archa zmluvy.“ Archa zmluvy v Starom zákone bola pozlátená truhlica, vyrobená z dreva, ktoré nesmelo mať žiaden kaz alebo nečistotu, a  ktorá niesla dve kamenné tabule obsahujúce príkazy, ktoré dal Boh Mojžišovi (Ex 25:16). Takže by sme mohli povedať, že archa obsahovala slovo Božie. Mária tiež obsahovala Ježiša Slovo Božieho v jej lone, takže z tohto dôvodu sa Mária niekedy nazýva Archou zmluvy. V Starom zákone nemohli byť poškvrnení tí, ktorí boli povolaní premiestniť Archu zmluvy, pretože archa bola považovaná za svätú, pretože niesla Božie Slovo (1 Krn 15:14). Rovnako Mária, ktorá je novou archou Zmluvy, nemôže mať žiaden hriech. Je logické, že Boh pripravil Máriu v dokonalej svätosti, aby niesla Ježiša vo svojom lone. Boh a hriech sú protiklady a Boh pripravil bezhriešnu Pannu, aby bola vhodnou matkou Ježiša, jeho Syna. Bolo tiež vhodné, aby  Mária, ktorá bola bez hriechu od prvého momentu svojej existencie, bola vzatá s telom a dušou do neba na konci jej pozemského života.

Keď ďakujeme dnes Bohu za osobitnú milosť Nepoškvrneného Počatia, ktorú Boh dal Márii, chceme tiež premýšľať o jej veľkosti a jej úlohe pomáhať nám na našej ceste k Bohu. Jeden zo svätcov, ktorí veľa písali o tom, ako nám Mária pomáha na našej ceste k Bohu, je sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Svätý pápež Ján Pavol II. bol veľmi ovplyvnený jeho spismi a vzal si z nich svoje motto „Totus Tuus, Maria – Celý tvoj, Mária!“. Uvedieme  niektoré veľmi krásne tvrdenia, ktoré svätý Ľudovít urobil o Márii vo svojich spisoch.

„Boh Otec zhromaždil všetky vody a nazval ich morom, zhromaždil všetky milosti a nazval ich Máriou …

Boh, Syn, odovzdal svojej matke všetko, čo získal svojim životom a svojou smrťou, nekonečnými zásluhami a obdivuhodnými čnosťami,  urobil ju rozdávateľkou všetkého, čo mu dal jeho otec za dedičstvo. Prostredníctvom nej dáva svoje zásluhy svojim priateľom, odovzdáva im čnosti a rozdeľuje milosti: je to jeho tajomný kanál, jeho nádherný akvadukt, ktorým  hojne vylieva na nás svoje milosrdenstvo.

Duch Svätý odovzdal svoje nesmierne dary Márii, svojej milovnej Neveste …. vyvolil si ju,  aby rozdávala komu chce, ako chce a kedy chce, všetky jeho dary a milosti … toto je v súlade s vôľou Božou, ktorá rozhodla, aby sme mali všetko v Márii … „(O pravej úcte k Panne Márii časť 1, kapitola 1, článok 2)

Mária bola plná milosti od prvého okamihu svojej existencie, keď bol nepošvrnene počatá. Ježiš prišiel k nám cez Máriu a Mária, plná milosti, nám môže pomôcť na našej ceste k Ježišovi. Prosme každý deň Pannu Máriu o pomoc, modlime sa najmä svätý ruženec, zasväťme sa jej Nepoškvrnenému Srdcu,  držme sa rúk Panny Márie a dovoľme jej, aby nás viedla k Ježišovi. Amen