Sv. Cyril a Metod
 Bratia a sestry, na našom území v minulosti bolo veľa misií, spomeniem tie významnejšie, iroškotská, grécka, akvilejská a potom dvaja bratia zo Solúna, oni to boli, čo preložili knihy do reči ľudu, preto tá ich misia mala taký úspech. Ostatným misionárom nerozumeli, lebo nepoznali ich jazyk.

Preto keď sme na sv. omši, uvedomme si, čo to všetko stálo, aby to bolo v našom jazyku. Sv. Cyril bol najväčší vzdelanec 9. storočia, tiež sv. Pavol mal účasť na misií na Veľkej Morave, on prišiel na európsky kontinent do prístavu Kavala v grécku a odtiaľ sa preplavil do Solúna a hlásal tam Ježiša Krista. O sedem storočí sa na tom mieste usadil bulharský vojenský vyslúžilec s dvoma synmi Konštantínom a Metodom.

Cesta Cyrila a Metoda bola kľukatá, plná stúpania a klesania. Cieľ bol Ježiš a duše. Preto opustili svoju krajinu, svoje osobné záujmy, prišli k nám do cudziny, kde už zakotvilo kresťanstvo, ale kde kotvil aj pohnský život. Námahy, starosti, prenasledovania, podozrievania, väznenie, Cyrilova predčasná smrť, ale všetko tak sväté a láskou preniknuté, že to viedlo k nebu.
Plnením povinností sa stúpa po schodoch, ale utrpením pre Krista sa k nebu letí.
Tvoja životná vesta. Nezastavuj sa pri ničom, len k Bohu bližšie.
Rasť vo všetkom a cez všetky protivenstvá.
Čo na tom, že cesta je tŕnistá, že nohy krvácajú, len keď to ide k nebu. Koniec sťastný, všetko šťastné!
Pred sv. Cyrila postavil raz jeden panovník 20 mladých, pekných žien, že ktorú si vyberie a on odpovedal, že Sofiu. Lenže Sofia je aj meno aj Múdrosť. Aj my, Slovania, by sme mali byť múdri.

 

fr. Jakub Vladimír Miščo, OP