Sv. Martin z Tours

Bratia a sestry,

my neurobíme zázrak ako sv. Martin z Tours. Lenže Cirkev kanonizuje ľudí, ktorí urobili niečo mimoriadne ako sv. Martin, ale čo s tými, čo neurobili nič také. Alebo málo, alebo zle. Takých Cirkev nekanonizuje.

Ale Duch Svätý pozdvihol padlého človeka a on dosiahol spásu svojou dobrou vôľou a čuduj sa svete, takýto ľudia majú sviatok jeden deň v roku a volá sa Sviatok všetkých svätých. Nie sú na oltári, ale sú v nebi a kraľujú s Ježišom Kristom v jeho kráľovstve.

Každý muž má svoju hračku. Napr. zbrane – meče a staroveká výzbroj alebo niečo iné. Ťažko je nám sa hračky zbaviť. Môžem povedať o sebe, veľmi mám v úcte meč – aké to bolo asi ťažké pre Martina zriecť sa ho, keď bol celý čas vedený, aby bol vojakom.

Martin dostal milosť sa zriecť hračky – sebalásky a venovať sa pravej láske. Tragédia ľudstva a jednotlivcov je v sebaláske. My totiž celým srdcom, celou mysľou a so všetkých síl milujeme seba a to nás zaslepuje a ubližujeme  sebe samým. Všetko chceme robiť vo svojom mene a pre seba, to sv. Martin nerobil – príbeh so žobrákom.

Úplna a čistá láska k Bohu a pravá láska k blížnym charakterizuje duchovný – kontemplatívny život.

Spomeňme si, keď sv. Martin nastolil poriadok v Candes, kde sa klerici preli medzi sebou, alebo keď sv. Martin bol na smrteľnom lôžku a povedal: Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať.

Obdivuhodný muž. Ani práca ho nezlomila, ani smrť ho nemohla pokoriť! Neprikláňal sa ani na jednu stranu. Ani smrti sa nebál, ani žiť neodmietal.

Láska je veľká čarodejka. V Sv. Písme je napísané: Milovať budeš z celého srdca, z celej duše a z celej sily.

Sv. Martin je vzorom lásky k Bohu a k blížnemu; poprosme ho o príhovor pred trónom velebnosti za nás. Amen.

Jakub Vladimír Miščo, OP