K neodmyslitelnej atmosfére Vianoc patrí slávenie, stíšenie sa, radosť a aj prejavy láskavosti. Vianoce sú kresťanským sviatkom, a preto celá atmosféra Vianoc má pôvod v kresťanstve a tým dôvodom, prečo takto, a nie ináč slávime Vianoce, je príchod Božieho Syna Ježiša Krista na tento svet. Dnes si pripomíname, že 2. Božská osoba, Boží Syn sa stal človekom, stal sa jedným z nás.  Príchod Ježiša Krista znamenal pre človeka zásadnú zmenu v tom, že človek sa opäť dostal do pôvodnej Božej priazne, ktorú stratil prvým hriechom.

 

 

Človek opäť mohol žiť plnohodnotný život s Bohom a to takým spôsobom, akým si to ani nedokázal predstaviť. Boh umožnil človeku, aby sa stal jeho dieťaťom, dovolil mu mať účasť na živote, ktorý žije on sám. Kresťan, ktorý si to uvedomuje, musí byť preniknutý radosťou, ktorú navonok vyjadruje ozdobeným stromčekom, slávnostným jedlom, ale zároveň táto skutočnosť nás napĺňa vďačnosťou voči Bohu za takéto veľké dary, preto sme v týchto dňoch oveľa pozornejší a láskavejší voči svojim blížnym. Atmosféra Vianoc takto len vyjadruje naše vnútorné prežívanie – skutočné Vianoce zažívame vo svojom vnútri, vo svojej duši.

Počas Vianoc sa zvykneme stretávať so svojimi blízkymi, ale máme aj viac voľného času, ktorý môžeme využiť aj na stretnutie sa s Bohom. V modlitbe, adorácii, alebo pri čítaní Písma Svätého môžeme s ním uvažovať o udalostiach, ktoré si v týchto dňoch pripomíname, môžeme takto hĺbšie preniknúť do tajomstva Vianoc, aby Vianoce neboli pre nás len vonkajšou škrupinou, ktorá sa rozpadne na Troch Kráľov, ale trvalým nastavením našej duše, ktorá vianočný pokoj, radosť a lásku bude vyžarovať počas celého roka.

 

fr. Marián Slavomír Hovanec, OP