Dnes začína adventné obdobie a pravdu povediac trochu to potrvá, kým si to uvedomíme. Vychádzam zo skúseností, ktorú som odpozoroval v chrámoch. Samotné Vianoce sú akosi bližšie ľuďom ako advent – radostné očakávanie.

Vieme teda, využiť čas 4 týždňov, ktorý sa nám núka?… A z  inej strany, vieme využiť náš čas, ktorý nám je daný na tomto svete na prípravu, po ktorej sa stretneme so živým Kristom?

Pripraviť sa na dôležitú chvíľu pre nás, je bežná vec v živote. A advent je takou  prípravou na veľkú vec, veľmi veľkú vec v živote všetkých ľudí. Jeho príchod na svet zmenil a mení životy mnohých ľudí, ktorí sa započúvali do jeho hlasu. A jeho druhý príchod zavŕši naše zmeny.

Prvá čas adventu dáva dôraz na druhý príchod Krista, o ktorom nevieme kedy bude. Ale, čo je potrebné pre nás vedieť, nie je čas príchodu, ale kto vlastne príde. Čas nás môže zaskočiť, ale keď nás zaskočí osoba, to je oveľa väčší problém. 😊

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o dvoch postojoch ako ho treba čakať. Prvý je bdieť a druhý buďte pripravení. Bdieť, teda nedať sa uspať ponukami dnešného sveta, ale byť pohotový pre evanjelium. A zároveň „buďte pripravení“  vykročiť za mnou. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. (Jn11, 26)

Milí čitatelia, advent v liturgii nás pozýva k radostnému očakávaniu narodenia sa Ježiša Krista, ale pozýva nás aj k narodeniu Ježiša Krista v nás samých. Narodený Ježiš na tomto svete urobil veľké veci, ale narodený Kristus v nás urobí ešte väčšie veci. Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. (Jn14, 12)

fr. Matej Juraj, Šulik, OP