Milí priatelia je jasné, že dnes slávia všetci ľudia nový rok, ale rovnako dnes 1.1. v našej Cirkvi slávime sviatok Bohorodičky Panny Márie.

Nový rok je vždy pre nás novou nádejou, že bude lepší ako predošlý. Prelínajúci sa posledný deň s prvým dňom je aj takou príležitosťou na pripomenutie si dôležitých momentov v našom živote. Spomienky na veci dobré aj menej dobré nám dávajú teda príležitosť na nové plány, predsavzatia …

 

Chcel by som spolu s vami, kratučko, uvažovať nad tým, ako Boží Syn začal svoju cestu v prvý deň príchodu na zem  pre neho “1.1.”  a potom nenápadne môžeme pokračovať  v našich plánoch 😊

Neopísateľná chvíľa, očakávaná tisícročiami, ohlasovaná prorokmi a pastierom v tú noc zjavená chórmi anjelov. Slávna chvíľa a predsa, keď prídu pastieri na dané miesto je tichučké, veľmi chudobné, kde nájdu malé dieťa a rodičov pri ňom. Žiadne fanfáry, žiadny ohňostroj, iba Mária s Jozefom a v strede Ježiš v jasliach. Boh zahalí slávu svojho Syna, zahalí slávu Márie – Bohorodičky a zahalí aj slávu Jozefa, ktorého si vybral za ochrancu dvoch najvzácnejších bytosti na zemi.

Dnes, keď ešte stále slávime narodenie Pána a tiež Bohorodičku, keď tieto sviatky sú podobné oslave v betlehemských jasličkách svojou nadmiernou striedmosťou  a tichosťou takmer na celom svete, som si úplne istý, že Márii, ktorá stála s Jozefom pri svojom Synovi, keď ho porodila, to neubralo na sláve. Slávu, ktorá jej patrí, nedostáva ani tak od miesta, ani dokonca od vonkajšej pripravenosti pre príchod Kráľa, ale od jej rozhodnutia prijať ho. A rovnako ani Boh, ktorého Mária priala, sa nebránil prísť na svet na fakt smutnom mieste.

Nádej a istota pre nás do nového roka nespočíva ani tak od miesta , ani až tak od vonkajšej pripravenosti  a možností s tým spojenými. Myslím si, že končiaci rok je na to dosť silnou skúsenosťou. Pravá nádej vychádza z rozhodnutia prijať betlehemské dieťa, Ježiša, ako Mária do svojho života, bez ohľadu na to, akí sme a kde sa práve nachádzame. Veď nádej a slávu prináša svetu nie človek a jeho diela, ale Boh a jeho plán… ktorý opisujú anjeli “Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.”

Prajem vám na sviatok Bohorodičky, aby vám Mária všetkým vložila Nadej do srdca každého z vás. Nádej, ktorú ona prijala ako prvá.

Prijmite ju a plánujte ďalej s nádejou v všetkých nádejí s Kristom 😊

fr. Matej Juraj Šulik, OP