Pán vstal zmŕvych, Alleluja

Ježiš, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Ten Ježiš bol síce pochovaný, ale tretieho dňa vstal zmŕtvych. Odkedy ľudstvo žije až po dnes, prišlo už na mnoho geniálnych vecí, ale dať niekomu život, kto je raz mŕtvy, je pre nás nemožné. Moc oživiť mŕtveho patrí Bohu a my, jeho deti, sa tomu učíme uveriť. Uveriť ako v dnešnom evanjeliu Peter a Ján. Učíme sa prijať tú najväčšiu a najkrajšiu pravdu, ktorú nám prišiel odovzdať Ježiš, Boží Syn o človeku. Ježiš svojím skutkom, dal raz navždy poznať ľuďom, že nepatríme smrti, ale Bohu. A on je Bohom živých (Mt 12,27). Jeho plán je, aby sme žili. Smrť je a bude iba bránou do života v plnosti. To je pravda, ktorú Ježiš od momentu zmŕtvychvstania až po nanebovstúpenie svojou oslávenou prítomnosťou dáva poznať učeníkom. Ako? Tým najjednoduchším spôsobom. V Sk 10 Peter potvrdzuje, že Pán sa im zjavil a oni s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. Duch alebo prízrak – mátoha ako ho niekedy učeníci nazvali, keď kráčal po mori, neje. No človek, ktorý je duchom aj telom, potrebuje prijímať potravu. A Pán s nimi jedol, rozprával, ale aj im prikázal, aby túto pravdu ohlasovali.

Táto pravda je dôležitá a Ježiš ju odovzdáva svojim učeníkom a posiela ich, aby ju ohlasovali. Nehovorí im, ak chcete, ale prikazuje im. Tak dôležitá je správa „Pán vstal zmŕtvych“, lebo je kľúčom k pravej nádeji a radosti pre každého človeka.

Táto pravda rástla aj v utrápených a roztratených učeníkoch pomaly. Po umučení si uvedomujú, ako sa rozutekali od Pána, ako ho zapreli a nechali samého. No Ježiš si ich postupne privádza naspäť a dáva im svoje odpustenie, teda prinavracia im život. Zradený, opustený, odmietnutý, umučený, mŕtvy Ježiš neostáva pochovaný v hrobe z našich veľkých prešľapov a hriechov. On zhadzuje zo seba moc smrti a berie si rúcho osláveného života. A Jeho život vdychuje najprv do apoštolov a potom cez ich ústa nám. Dnes v Skutkoch apoštolov Peter nám viditeľne odovzdáva vdýchnutý život, keď hovorí

Boh ustanovil Ježiša za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.

V týchto riadkoch je veľmi silné svedectvo Petra, ktorý zradil a ktorému Pán odpustil, a ani on sám nemal právo spochybňovať Ježišovu výsadu odpúšťať už len z jediného dôvodu. On zaplatil vlastnou krvou za Petra a aj za mňa.

Požehnanú Veľkú noc a radosť z odpustenia a vykúpenia. Pravej nádeje pre večný život.

fr. Matej Juraj Šulik, OP