DEDIČSTVO KAINA

Od samého počiatku je život ľudí riadený akousi nezdravou konkurenciou a rivalitou. Tí, ktorí v procese života vidia iba biológiu, hovoria, že ide o boj o existenciu. Každý sa snaží získať pre seba prostriedky k životu. Celá pozornosť však nie je upriamená na potrebné množstvo potravín, ale často na to, ako odstrániť potenciálnych kandidátov na tanier alebo spoločný stôl. Dokonca je dnes snaha, aby sa „súper“ ani nenarodil.

Jedlo nie je jedinou príčinou rivality. Súperenie o prvé miesto, privilegované postavenie, uznanie začína omnoho skôr. Hovorí o tom aj biblický príbeh o dvoch bratoch – Ábelovi a Kainovi. Keď Boh vzhliadol  na Ábela a jeho obetu, na Kaina však a na jeho obetu nevzhliadol; Kain namiesto toho, aby zmenil svoje správanie tak, aby sa zapáčil Bohu, rozhodol sa odstrániť svojho brata ako kandidáta na prvé miesto pred Bohom (Gn 4).

Kainov zločin sa stáva dedičstvom všetkých ľudských generácií. Príbeh o Jozefovi opísaný v Genesis 37 tiež hovorí o kriminálnej rivalite medzi Jakubovými synmi. Na svojho brata Jozefa žiarlili, že ich otec ho miloval viac než ostatných synov. História sa opakuje. Namiesto toho, aby sa uchádzali o otcovské srdce, rozhodli sa odstrániť súpera. Predajú svojho brata za 20 strieborných madiánskym obchodníkom, ktorí idú do Egypta.

Najdrastickejšiu a najhoršiu formu rivality predstavuje dnes Pán Ježiš v evanjeliu. Keď majiteľ poslal k hospodárom, ktorí si prenajali vinohrad, svojho syna, aby vybral podiel z úrody, povedali si: „Toto je dedič, poďme, zabime ho a dedičstvo bude naše.“ Keď si uvedomíme, že synom majiteľa vinohradu je autorom tohto príbehu, môžeme vidieť celú tragédiu ľudskej hlúposti a chamtivosti. Koniec koncov, Syn prišiel do svojho vlastného, aby sa podelil o svoje dedičstvo. Ba čo viac, On sa s nájomníkmi chcel podeliť o synovskú dôstojnosť. Chcel, aby aj nájomníci boli Božími synmi, a oni „ho chytili, vyhodili z vinice a zabili.“

Nás tiež niekedy prepadáva panika, že sa nám podarí vyčerpať zásoby jedla, že nás ostatní oberú o dobrá, ktoré potrebujeme. Zanechajme tieto obavy, oslobodíme sa od týchto vlastností zdedených po dávnych predkoch, vzdajme sa dedičstva Kaina. Na zemi je dosť zdrojov, aby sme všetci mohli uspokojiť svoj hlad. Všetko, čo potrebujeme, je múdre a spravodlivé hospodárenie s týmito zdrojmi. Pokiaľ ide o iné dobrá, pokladnica Božej milosti je nevyčerpateľná. Každý z týchto pokladov môže ponúkať mieru plnú, natrasenú, vrchovatú. Nemusíme závidieť tým, ktorí dostali 5 talentov, zatiaľ čo my – ako sa niekedy zdá – len jeden. Boh dáva všetkým tie talenty, ktoré sú pre neho najužitočnejšie. Ak si myslíme, že máme príliš málo, je to preto, že hľadáme to, čo nemôžeme stráviť, a zanedbávame to, čo Boh pre nás pripravil. Žiarlivosť je v skutočnosti najhlúpejšou chybou. Odoberá iným, ale samému sa nedostáva a tak všetci strácajú. Kto však odmieta dedičstvo Kaina a stane sa Kristovým dedičom, pre toho bude aj smrť ziskom (Flp 1:21).

brat Matúš OP