Podobenstvom o človekovi, ktorý v noci chcel požičať od priateľa chlieb, Pán Ježiš nás povzbudzuje k vytrvalosti, a tiež k naliehavej  modlitbe. Je však potrebné na Pána Boha tak naliehať, aby sa poponáhľal so svojou pomocou? Mešká Pán Boh so svojim príchodom a je potrebné naňho tak dlho čakať?

Mnoho ľudí zažilo v modlitbe „mlčanie Boha“ kedy sa presvedčili, že Boh ich stále nevypočul. Oni stále čakajú a to čoraz netrpezlivejšie. Stopy takýchto skúseností sa nachádzajú aj v žalmoch, kde sa nájdeme naliehanie na Boha. „Neodvracaj svoju tvár od svojho služobníka, veď hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš“ (Ž 69,18). „Rýchlo ma vyslyš, Pane, lebo už klesám na duchu“ (Ž 143,7). „Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť“ (Ž 141,1).

V novinách sa jeden redaktor sťažoval na texty nových piesní v kostole. Nepozdávala sa mu hlavne pieseň na Adventné obdobie „Príď, Pane Ježišu, príď a nemeškaj“. Kritika nebola celkom na mieste, pretože text piesne je doslovným prekladom gregoriánskeho spevu: „Veni, Domine Jesu, et noli tardare“ – a ten text je zas inšpirovaný poslednou myšlienkou Apokalypsy – ale pocit,  že Pán býva nedochvíľny, je niekedy odôvodnený.

Boh dá hneď, keď ho prosia; hneď sa dá nájsť, keď Ho hľadajú, otvára akonáhle klopú i prichádza v tom momente, kedy ho volajú. Boh koná hneď, pretože u Neho niet rozdielu medzi mysľou, slovom a skutkom, a prísľub od jeho splnenia neoddeľuje ani sekunda. Boh neodkladá nič na zajtra, lebo u Neho je vždy dnes. Na akt kajúcnosti a nápravy, na ktoré sa podujal colník Zachej, odpovedal: „Dnes prišla spása do tvojho domu“ (Lk 19,9). Na modlitbu lotra visiaceho po pravej strane Jeho kríža, povedal: „Veru, hovorím Ti, dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43).

Boh, ktorý spomedzi otcov je Otcom najlepším, nikdy nepodá kameň, keď prosíme o chlieb, nepodá hada, ak prosíme o rybu, nepodá škorpióna, keď prosíme o vajce. Boh je tak veľký, že skôr než Ho poprosíme, dáva nám na stôl nielen chlieb, ryby i vajcia, ale všetko, čo je pre človeka potrebné, všetko pre jeho život a šťastie.

Na čo je, v takomto prípade, potrebná modlitba a to ešte vytrvalá a tak intenzívna, že je až naliehavá? Nie preto, aby pohla Pána Boha, ale preto, aby človeka urobila schopným všimnúť si a prijať tieto dary. Vec sa má tak, ako s počúvaním vážnej hudby. Pre mnohých je skvelá hudba nedostupná a svet ňou vytvorený je uzavretý. Vytrvalé a pozorné počúvanie odhaľuje jej kúzla a môže dokonca viesť k jej obdivu pre jej krásu.

Vytrvalá a intenzívna modlitba vytvára v nás citlivosť na Božiu milosť a teda nám a nie Bohu dáva schopnosť, vďaka ktorej čoskoro objavujeme Boha i Jeho skrytý plán vo všetkých udalostiach nášho života. Vytrvalá a intenzívna modlitba nemá vplyv na Božiu vôľu, lebo ona je aj tak najlepšia, ale nám dáva ľahšie zjednotiť svoju vôľu s Jeho vôľou, vďaka čomu máme otvorené dvere k dosiahnutiu Najvyššieho Dobra.

 

fr. Matúš František Kušnír, OP