Prvá adventná nedeľa

27.11.2022

V každom okamihu nášho života sa niečo končí a niečo začína. Liturgické čítania na rozhraní cirkevného roku, na jeho konci a začiatku zameriavajú našu pozornosť na posledné veci človeka. Chcú nás iniciovať k ostražitosti a k bdelosti.

 

Ak by sme napríklad dopredu presne vedeli, kedy k nám zavíta zlodej, urobili by sme maximum pre to, aby nám nič neodcudzil. Ak by sme vedeli, ktorý deň v našom živote bude posledný, pravdepodobne by sme sa na ten deň zodpovedne pripravili. Ale je tiež možné, že by sme obrátenie k Pánu Bohu odkladali podobne ako cisár Konštantín Veľký svoj krst, až na smrteľnú posteľ.

Pán Boh nám nepovedal, ktorý deň bude náš posledný, ani Pán Ježiš, kedy presne príde na našu zem druhý raz. Svätý Bazil Veľký hovorí v jednom svojom diele, že človek slúži Pánu Bohu buď zo strachu pred trestom ako otrok, alebo kvôli odmene ako nájomník, alebo z lásky voči nemu, ako milovaný syn či dcéra.

Pretože otrok môže začať kvalitne pracovať až vtedy, keď vie, že pán prichádza vykonať inšpekciu, nájomník taktiež, avšak ak jeho pán a zamestnávateľ odíde, pracuje tak, ako sám uzná za vhodné.  Iba milovaný syn či dcéra, môže záver svojho života prežívať ako túžobne očakávané stretnutie so svojím milovaným otcom či matkou.

Hoci nám Pán Ježiš neoznámil dátum svojho druhého príchodu na našu zem, Božie slovo pamätá aj na túto skutočnosť. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus napriek tomu príde, uprostred všetkých našich ľudských snáh, túžob, prác a námah a práve vtedy sa v plnej nahote ukáže, čo je v živote človeka cenné a čo zasa bezcenné.

Navonok rovnaké skutočnosti potom budú pre jedných bránou privádzajúcou k spáse a pre iných zasa bránou vedúcou k duchovnej záhube človeka. Z dvoch ľudí, ktorí budú vtedy na poli, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Z dvoch žien, ktoré budú mlieť, jedna bude vzatá a druhá sa ponechá.

Tak ako potopa za dní Noema zmenila a preznačila všetko, čo sa vtedy javilo ako veľmi dôležité, tak aj Boží Syn, Ježiš Kristus poprevracia rebríček našich hodnôt.

Dostali sme odporúčanie od samotného Pána Ježiša byť ostražití a bdieť. V Božom slove, ale aj v živote máme rôzne možnosti a príležitosti, oboznámiť sa zo zásadami Božieho pohľadu na dané skutočnosti.

Boží muž, prorok Micheáš vo svojom proroctve napísal: „Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo Pán žiada od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť zo svojím Bohom“ (Mich 6, 8). Preto bdejme a modlime sa, lebo nevieme, ktorý deň bude pre nás posledný.

fr. Michal Milan Krovina OP